Bài toán đánh số trang sách

  -  

Để đánh số trang của 1 quyểnsách người ta phải dùng 600 chữ số.Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang ?

Bài 2

Bạn Tâm đánh số trang sách = các số tự nhiên từ 1 đến 100.Bạn Tâm phải viết tất cả bao nhiêu chữ số ?
Bạn đang xem: Bài toán đánh số trang sách

*


Bài 1 : Giải

Từ trang 1 đến trang 9 có :

( 9-1) : 1+1 = 9 ( trang có 1 chữ số )

từ trang 10đến trang 99 có :

( 99-10 ) :1+1 = 90 ( trang có 2 chữ số )

Từ trang 1 đến trang 99 cần dùng :

1 * 9 + 2*90 = 189 ( chữ số )

Số chữ số của các trang có 3 chữ số là :

600-189 = 411 ( chữ số )

số các trang có 3 chữ số là :

411 : 3 = 137 ( trang )

Quyển sách có số trang là :

9+90+137 = 236 ( trang )

Vậy quyển sách đó có 236 trang .

 

Bài 2 :


(99-10):1+1=90(số có 2 chữ số )

Bạn Tâm cần viết số số có 3 chữ số là :

(100-100):1+1=1 (ố có 3 chữ số)

Bạn Tâm cần viết số chữ số để đánh dấu được hết quyển sách là :

9+90x2+1x3=192 chữ số

Vậy Bạn Tâm cần viết 192 chữ số

 

 

 Bài 1 : Giải

Từ trang 1 đến trang 9 có :

( 9-1) : 1+1 = 9 ( trang có 1 chữ số )

từ trang 10đến trang 99 có :

( 99-10 ) :1+1 = 90 ( trang có 2 chữ số )

Từ trang 1 đến trang 99 cần dùng :

1 * 9 + 2*90 = 189 ( chữ số )

Số chữ số của các trang có 3 chữ số là :

600-189 = 411 ( chữ số )

số các trang có 3 chữ số là :

411 : 3 = 137 ( trang )

Quyển sách có số trang là :

9+90+137 = 236 ( trang )

Vậy quyển sách đó có 236 trang .

 

Bài 2 :
Xem thêm: Cách Xoá Lịch Sử Mua Hàng Shopee Cực Nhanh, Cách Xóa Nhanh

(99-10):1+1=90(số có 2 chữ số )

Bạn Tâm cần viết số số có 3 chữ số là :

(100-100):1+1=1 (ố có 3 chữ số)

Bạn Tâm cần viết số chữ số để đánh dấu được hết quyển sách là :

9+90x2+1x3=192 chữ số

Vậy Bạn Tâm cần viết 192 chữ số

 

 

 Bài 1 : Giải

Từ trang 1 đến trang 9 có :

( 9-1) : 1+1 = 9 ( trang có 1 chữ số )

từ trang 10đến trang 99 có :

( 99-10 ) :1+1 = 90 ( trang có 2 chữ số )

Từ trang 1 đến trang 99 cần dùng :

1 * 9 + 2*90 = 189 ( chữ số )

Số chữ số của các trang có 3 chữ số là :

600-189 = 411 ( chữ số )

số các trang có 3 chữ số là :

411 : 3 = 137 ( trang )

Quyển sách có số trang là :

9+90+137 = 236 ( trang )

Vậy quyển sách đó có 236 trang .

 

Bài 2 :


(99-10):1+1=90(số có 2 chữ số )

Bạn Tâm cần viết số số có 3 chữ số là :

(100-100):1+1=1 (ố có 3 chữ số)

Bạn Tâm cần viết số chữ số để đánh dấu được hết quyển sách là :

9+90x2+1x3=192 chữ số

Vậy Bạn Tâm cần viết 192 chữ số

 

 

 


*Xem thêm: Top 10 Cách Mix Đồ Với Chân Váy Dài Để Phái Đẹp Thêm Trẻ Trung Và Thanh Lịch

Giới thiệu| Câu hỏi thường gặp| Kiểm tra| Học mà chơi| Tin tức| Quy định sử dụng| Chính sách bảo mật| Góp ý - Liên hệ
*