Cách dùng so too either neither

  -  
2. Câu đồng tình khẳng định Too/So2. Câu đồng tình phủ định Either/Neither3. Bài tập câu đồng tình trong tiếng Anh

Có khi nào bạn tự hỏi có cách nào lặp lại điều người trước vừa mới nói mà không phải nhắc lại cả câu đó không? Nếu bạn đang thắc mắc điều đó thì hôm nay, topgamedanhbai.com sẽ trình bày chi tiết cách dùng So/Too, Either/Neither trong tiếng Anh kèm theo bài tập có đáp án để bạn đọc có thể nắm vững kiến thức này nhé !

*
*
*
Bài tập câu đồng tình trong tiếng Anh

a) Bài 1: Điền vào chỗ trống “either, neither, so, too” với các trợ động từ thích hợp

We should do our homework now and they ……………..The pineapples aren’t ripe and …………….. bananas.Peter can sing and dance well, and ……………..his brother.My father doesn’t drink coffee and my uncle ……………..Hoa likes carrots and her sister ……………..My parents do exercises every morning and I ……………..Milk is good for your health and …………….. fruit juice.These boys like playing football and …………….. those boys.

Bạn đang xem: Cách dùng so too either neither

Đáp án bài 1:

should, too.

Xem thêm: Cách Chia Cột Trong Word 2016, Xem Văn Bản, Cách Chia Cột Trong Word Cùng Vài Mẹo Thú Vị

neither areso candoesn’t, eitherdoes, toodo,tooso isso do

b) Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất

Neither Laura nor her classmates … going to the park today.A. is B. are C. were… I or my mother am a doctor.A. Neither B. Either C. NotHe doesn’t go picnic this weekend and they don’t, …A. too B. neither C. eitherJane should prepare for the exams and … should you.A. either B. neither C. soI don’t like listening to music, …A. either B. too C. neitherA: “They don’t think he told jokes.” – B: “…”A. Neither do I. B. So do I C. Me, too.A: “My sister likes listening to music so much.” – B: “…”A. So am I. B. I do, too. C. Neither do I.A: “I can’t go there.” – B: “…”A. So can I.B. Neither can I.C. I don’t, either.

Xem thêm: Cách Vẽ Hình Tròn Trong Logo, Cách Vẽ Đường Tròn Trong Logo

Đáp án bài 2:

BBCCAABB

c) Bài 3: Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng

You don’t like playing games, and neither don’t I.My father doesn’t cook well, and my sister doesn’t neither.I don’t know how to get there, and neither does he.

Đáp án bài 3:

don’t ⇒ dodoesn’t neither ⇒ doesn’t, eitherdoes ⇒ can

Trên đây là toàn bộ bài viết chi tiết vềCâu đồng tình trong tiếng Anh dùng Too/So, Either/Neither và bài tập có đáp án, hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ và sử dụng chúng dễ dàng. Ngoài Câu đồng tình thì trong tiếng Anh còn có vô vàn các cấu trúcngữ pháp, các thì khác, các bạn có thể tham khảo tạiHọc tiếng Anh cùng topgamedanhbai.com. Cùng theo dõi các bài viết sau củatopgamedanhbai.comđể có thêm nhiều kiến thức bổ ích hơn nhé. Thanks!