Cách làm cho gà tre dạn

  -  
Và nhất là lúc ra ngôi trường con kê tuyên chiến đối đầu với những địch thủ không giống. Cách tạo cho gà tre dạn vào cả bài toán đá gà và ra đòn đá. Tinh thần kungfu với trạng thái luôn luôn góp sức 25% vào thắng lợi của những chiến kê. Nên những sư kê đề xuất đặc biệt quan trọng quan tâm đến giải pháp khiến cho con gà tre dạn.