Cách Làm Sốt Tokbokki Không Cần Tương Ớt Hàn Quốc

  -  
Muốn làm Tokbokki nhưng mà không tồn tại cả bánh gạo lẫn tương ớt cay Nước Hàn thì bắt buộc làm sao? Thì đành tận dụng tối đa các vật liệu sẵn tất cả ở trong tủ phòng bếp chứ sao