Cách Lập Bảng Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh

  -  

Báo cáo công dụng hoạt động chế tạo marketing của người tiêu dùng cho biết trong kỳ doanh nghiệp sale tất cả công dụng không?

Bài viết tiếp sau đây, lực lượng giáo viên trên lớp học tập kế toán thù thực tiễn tại Kế tân oán Lê Ánh vẫn lí giải chi tiết các bạn bí quyết lập báo cáo công dụng hoạt động cấp dưỡng marketing theo thông bốn 200.




Bạn đang xem: Cách lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh

*

Cách lập report tác dụng hoạt động sản xuất ghê doanh




Xem thêm: Chơi Game Đánh Bài Tiến Lên Miền Nam Miễn Phí, Game Tiến Lên Miền Nam

1. Cnạp năng lượng cứ đọng lập báo cáo công dụng chuyển động thêm vào tởm doanh

- “Số năm nay” bên trên báo cáo họat cồn kinh doanh của năm ngoái để đưa vào “Số năm trước”

- Số liệu trên sổ kế tân oán tổng hòa hợp với sổ kế tân oán cụ thể trong thời hạn dùng cho những thông tin tài khoản từ một số loại 5 mang lại nhiều loại 9.




Xem thêm: Ảnh Hưởng Cách Mạng Tháng 10 Nga Đến Việt Nam Không?

*

Báo cáo công dụng chuyển động tiếp tế ghê doanh


2. Cách lập report công dụng hoạt động chế tạo kinh doanh

Cột (3) “Tngày tiết minh”: số liệu cụ thể của chỉ tiêu này vào Bản thuyết minch report tài bao gồm nămCột (5) “Năm trước”: số liệu ghi sinh sống cột 4 “năm nay” của từng tiêu chuẩn khớp ứng của báo cáo này năm ngoái hoặc theo số đã kiểm soát và điều chỉnh vào ngôi trường thích hợp phát hiển thị không đúng sót hiểm yếu của các năm kia bao gồm tác động mang lại công dụng marketing của người sử dụng trong các năm kia đề xuất điều chỉnh hồi tốCác tiêu chí ghi cột (4) “năm nay” :

Chỉ tiêu

Mã số

Cách xác định

Doanh thu bán hàng và cung câp dịch vụ

01

Tổng số tạo ra mặt Có của Tài khoản 511

+ Các khoản bớt trừ doanh thu

02

Số tạo ra mặt Nợ TK 511 đối ứng cùng với mặt Có TK 521, TK 333

+ Doanh thu thuần về bán hàng cùng hỗ trợ dịch vụ

10

Số gây ra bên Nợ của TK 511 đối ứng cùng với bên Có của TK 911

hoặc Mã số 10 = Mã số 01 – mã số 02

+ Giá vốn cung cấp hàng

11

Tổng số gây ra bên có của TK 632 đối ứng với bên Nợ của TK 911 

Lợi nhuận gộp về bán hàng với hỗ trợ dịch vụ

20

Mã số 20 = Mã số 10 – mã số 11

+ Doanh thu hoạt động tài chính

21

Tổng số tạo nên bên Nợ của TK 515 đối ứng với bên Có TK 911

Chi tiêu tài chính

22

Tổng số phát sinh bên Có TK 635 đối ứng cùng với mặt Nợ TK 911

túi tiền lãi vay

23

Căn cứ vào sổ kế toán cụ thể TK 635, phần ngân sách lãi vay vào kỳ

túi tiền thống trị tởm doanh

24

Tổng số phát sinh bên Có TK 642 đối ứng cùng với mặt Nợ của TK 911

+Lợi nhuận thuần từ bỏ chuyển động tởm doanh

30

Mã số 30 = trăng tròn + (21 - 22) - (24 + 25)

Nếu tác dụng lỗ thì ghi vào ngoặc đối chọi (…)

+ Thu nhập khác

31

Tổng số phát sinh bên Nợ của Tài khoản 711 đối ứng cùng với bên Có của TK 911

+ Ngân sách khác

32

Tổng số tạo nên bên Có của TK 811 đối ứng với bên Nợ của TK 911

+ Lợi nhuận khác

40

MS40 = MS 31 – MS 32

+ Tổng lợi tức đầu tư kế toán thù trước thuế

50

Mã số 50 = mã số 30 + mã số 40

+ giá cả thuế thu nhập công ty hiện hành

51

Tổng số phát sinh mặt Có TK 8211 đối ứng cùng với mặt Nợ Tk 911

hoặc Tổng số tạo nên mặt Nợ TK 8211 đối ứng cùng với bên Có TK 911

+ Ngân sách chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

52

Tổng số tạo ra bên Có TK 8212 đối ứng với mặt Nợ Tk 911

hoặc Tổng số gây ra mặt Nợ TK 8212 đối ứng với bên Có TK 911

+ Lợi nhuận sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

60

Mã số 60 = mã số 50 – Mã số 51 – Mã số 52

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

70

 

*

Lãi suy bớt trên cổ phiếu

71

 

*

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chulặng huấn luyện các khóa huấn luyện và đào tạo kế tân oán thực hành cùng làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói rất tốt thị trường

 (Được huấn luyện với tiến hành bởi 100% các kế toán thù trưởng từ bỏ 13 năm mang đến 20 năm ghê nghiệm)