Cách Lấy Lại Ghi Chú Trên Iphone

  -  

Trong ứng dụng Ghi chú

*
, bạn có thể khóa các ghi chú bằng mật khẩu để bảo vệ thông tin nhạy cảm. Ghi chú sử dụng một mật khẩu duy nhất cho tất cả các ghi chú được khóa của bạn trong một tài khoản (ví dụ: tài khoản iCloud của bạn), trên tất cả các thiết bị.

Bạn đang xem: Cách lấy lại ghi chú trên iphone

Bạn có thể sử dụng Face ID (trên iPhone có Face ID) hoặc Touch ID (trên iPhone có nút Home) để truy cập thuận tiện vào các ghi chú được khóa; tuy nhiên, bạn không nên chỉ sử dụng Face ID hoặc Touch ID để mở khóa các ghi chú. Nếu bạn cập nhật cài đặt Face ID hoặc Touch ID hoặc muốn thay đổi mật khẩu Ghi chú, bạn phải nhập lại mật khẩu Ghi chú của mình. Vì lý do này, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên thêm gợi ý mật khẩu khi tạo mật khẩu.


Mật khẩu bạn đặt sẽ áp dụng cho tất cả ghi chú bạn khóa kể từ bây giờ trở đi.

Đi tới Cài đặt

*
 > Ghi chú > Mật khẩu.

Nếu bạn có nhiều tài khoản, hãy chọn tài khoản mà bạn muốn đặt mật khẩu.

Nhập mật khẩu và thêm gợi ý để giúp bạn nhớ mật khẩu.

Để thuận tiện hơn, bạn cũng có thể bật Face ID hoặc Touch ID.


Quan trọng: Nếu bạn quên mật khẩu ghi chú và bạn không thể sử dụng Face ID hoặc Touch ID để mở khóa ghi chú, bạn sẽ không thể xem các ghi chú được khóa và topgamedanhbai.com không thể giúp bạn lấy lại quyền truy cập vào những ghi chú được khóa đó.

Xem thêm: Cách Nhận Biết Gỗ Hương Đỏ Đơn Giản Và Dễ Dàng Nhất, Gỗ Hương Là Gỗ Gì


Bạn có thể đặt lại mật khẩu ghi chú, nhưng việc này không giúp bạn truy cập vào các ghi chú được khóa trước đây. Mật khẩu mới áp dụng cho tất cả các ghi chú mà bạn khóa từ bây giờ trở đi. Đi tới Cài đặt > Ghi chú > Mật khẩu > Đặt lại mật khẩu.

Hãy xem bài viết Hỗ trợ của topgamedanhbai.com Cách khóa ghi chú trên iPhone, iPad và iPod touch của bạn.


Bạn chỉ có thể khóa ghi chú trên thiết bị và ghi chú trong iCloud. Bạn không thể khóa ghi chú đính kèm tài liệu PDF, âm thanh, video, Keynote, Pages, Numbers, hoặc ghi chú đồng bộ hóa với tài khoản khác. Bạn không thể khóa ghi chú trong iCloud có người cộng tác.

Mở ghi chú, sau đó chạm vào .

Chạm vào Khóa.

Khi ghi chú được khóa, tiêu đề vẫn hiển thị trong danh sách ghi chú.

Để gỡ bỏ khóa khỏi ghi chú, hãy chạm vào , sau đó chạm vào Gỡ bỏ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cải Tạo Nhà Cấp 4 Cũ Thành Mới, Cải Tạo Nhà Cấp 4 Nhỏ Đẹp Bất Ngờ


Mở một ghi chú được khóa sẽ mở tất cả các ghi chú được khóa trong cùng một tài khoản trong vài phút để bạn có thể dễ dàng chuyển sang ghi chú khác hoặc sao chép và dán thông tin từ ứng dụng khác.