Cách nhận xét báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  -  

Trong bài viết trước, tôi đã nói rất chi tiết về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (cơ bản). Trong bài viết này tôi sẽ nói về những khía cạnh chuyên sâu, có giá trị hơn cho bạn, công ty của bạn (doanh nghiệp) với ví dụ thực tế và phân tích trước đó. Bài đăng này được dành riêng để cố gắng bao quát hầu hết các câu hỏi quan trọng xung quanh việc phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Hy vọng nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và giúp bạn hoàn thành công việc phân tích dòng tiền của mình.

Bạn đang xem: Cách nhận xét báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền mặt cung cấp cho các nhà quản lý tài chính, kiểm soát viên và giám đốc tài chính thông tin về các khoản thu tiền mặt và thanh toán tiền mặt của công ty nhằm phục vụ cho việc vận hành, đầu tư và tài trợ.


*

Chú thích: Ví dụ bao gồm các tài khoản phải trả, nợ phải trả và doanh thu trả chậm.

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ các hoạt động sản xuất kinh doanh

Thu nhập ròng

x

Điều chỉnh chi phí không trả, doanh thu, lỗ và lãi trong thu nhập

x

(x)

Dòng tiền từ các hoạt động sản xuất kinh doanh

x

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư

x

(x)

Dòng tiền ròng dùng bởi các hoạt động đầu tư

x

Dòng tiền từ hoạt động tài chính

x

(x)

Dòng tiền dùng bởi các hoạt động tài chính

x

Lượng tiền mặt thay đổi ròng

xx

Lịch trình của các hoạt động đầu tư và tài trợ không trả tiền

x

x

Những Thông Tin Hữu Ích Nào Có Được Từ Việc Thực Hiện Phân Tích So Sánh (trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ)?

Báo cáo so sánh về dòng tiền là cơ sở cho một công ty định mức khả năng kiếm tiền, rủi ro và tính thanh khoản. Những báo cáo này cho thấysự quay vòngcác nguồn vốn của công ty, chi phí của họ và liệu các nguồn đó có thể được dựa vào trong tương lai hay không. Việc sử dụng các quỹ để tăng trưởng và duy trì vị thế cạnh tranh được tiết lộ. Một phân tích về Báo cáo so sánh về dòng tiền giúp doanh nghiệp có cái nhìn trực quan về tình hình tài chính hiện tại và tương lai.

Nó tạo điều kiện lập kế hoạch kinh doanh trong tương lai và nhu cầu tài chính. Dữ liệu so sánh giúp Người quản lý tài chính, Kiểm soát viên và CFO xác định các yếu tố bất thường hoặc theo chu kỳ và những thay đổi trong mối quan hệ giữa từng yếu tố dòng chảy. Báo cáo là một cơ sở để dự báo thu nhập dựa trên xí nghiệp của nhà máy, tài sản và thiết bị. Nó hỗ trợ trong việc đánh giá tiềm năng tăng trưởng và kết hợp các yêu cầu dòng tiền, làm nổi bật các nguồn quỹ cụ thể và phương tiện thanh toán trong tương lai. Liệu công ty sẽ có thể hoàn thành nghĩa vụ và trả cổ tức của mình?

Báo cáo cho thấy loại và mức độ tài chính cần thiết để mở rộng tài sản dài hạn và tăng cường hoạt động.

Giám đốc tài chính, Kiểm soát viên và CFO nên tính toán cho mục đích phân tích dòng tiền trên mỗi cổ phiếu bằng với dòng tiền ròng chia cho số lượng cổ phiếu. Một tỷ lệ cao cho thấy công ty có tính thanh khoản.

Bây giờ chúng ta thảo luận về việc phân tích việc điều hành, đầu tư và tài chính của báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Bạn Nên Xem Xét Gì Khi Đánh Giá Bộ Phận Điều Hành (của báo cáo lưu chuyển tiền tệ)?

Một phân tích của Bộ phận điều hành cho phép các nhà điều hành tài chính (Kiểm soát viên và CFO) xác định khả năng của dòng tiền từ hoạt động điều hành để đáp ứng các yêu cầu của công ty. Công ty có thể có được dòng tiền ròng tích cực trong tương lai? Việc kiểm tra đối chiếu thu nhập ròng với dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh cần được kiểm tra để xem hiệu quả của doanh thu phi tiền mặt và chi phí phi tiền mặt.

Tỷ lệ tiền mặt cao từ bán hàng trên tổng điểm bán hàng đến đô la bán hàng chất lượng. Tỷ lệ bao phủ nợ bằng tiền mặt bằng dòng tiền từ hoạt động chia cổ tức ít hơn chia cho tổng nợ. Dòng tiền từ hoạt động ít cổ tức được gọi là dòng tiền hoạt động được giữ lại. Tỷ lệ cho biết số năm dòng tiền hiện tại sẽ cần để trả nợ. Một tỷ lệ cao phản ánh khả năng trả nợ của công ty.

Một tỷ lệ liên quan khác là dòng tiền từ hoạt động chia cổ tức ít hơn chia cho kỳ hạn hiện tại của nợ dài hạn. Các tỷ lệ này có thể bao gồm thêm vào các khoản nợ hiện tại của mẫu số hoặc các cam kết cố định khác như nghĩa vụ cho thuê.

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền bằng với dòng tiền từ các hoạt động chia cho tổng cổ tức. Nó phản ánh khả năng của công ty Voi để trả cổ tức hiện tại từ dòng tiền hoạt động. Tỷ lệ mua lại vốn bằng với dòng tiền từ hoạt động ít cổ tức chia cho tiền mặt trả cho việc mua lại.

Tỷ lệ cho thấy khả năng của nhóm thực thể để tài trợ cho các khoản chi tiêu từ các nguồn nội bộ.

Tỷ lệ hoàn trả tiền mặt trên tài sản bằng dòng tiền từ chi phí vận hành (không bao gồm thuế và lãi suất) chia cho tổng tài sản.

Tỷ lệ cao có nghĩa là số tài sản được chi ra mang lại nhiều lợi nhuận tiền mặt hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ này không có điều khoản cho việc thay thế tài sản hoặc cho các cam kết trong tương lai. Tỷ lệ dòng tiền từ hoạt động chia cho tổng nợ cộng với cổ đông Vốn cổ phần cho thấy việc tạo ra tiền mặt nội bộ có sẵn cho các chủ nợ và nhà đầu tư.

Tỷ lệ của dòng tiền từ hoạt động đến các cổ đông Vốn chủ sở hữu cho thấy lợi nhuận của các cổ đông. Một giải thưởng theo một vụ kiện là một dòng tiền từ các hoạt động điều hành dẫn đến một nguồn doanh thu không thu được.

Một khoản chi tiền mặt hoạt động để hoàn lại tiền cho khách hàng đối với hàng hóa bị thiếu cho thấy vấn đề chất lượng với hàng hóa.

Các khoản thanh toán của hình phạt, tiền phạt và thiệt hại kiện cáo đang điều hành dòng tiền mặt cho thấy sự quản lý kém trong đó có một vấn đề phát sinh đòi hỏi một khoản chi không có lợi.

Xem thêm: Cách Hỏi Thăm Kết Quả Phỏng Vấn “Ăn Điểm” Thể Hiện Sự Khéo Léo!

Những hoạt động đầu tư nào (của báo cáo lưu chuyển tiền tệ) nên được kiểm tra?

Một phân tích của Bộ phận Đầu tư xác định một khoản đầu tư vào một công ty khác có thể chỉ ra một nỗ lực nhằm kiểm soát cuối cùng cho mục đích đa dạng hóa. Nó cũng có thể chỉ ra một sự thay đổi trong định hướng tương lai hoặc thay đổi trong triết lý kinh doanh.

Sự gia tăng tài sản cố định cho thấy sự mở rộng và tăng trưởng vốn. CFO cần xác định tài sản nào đã được mua. Chúng có phải là tài sản cho các dự án mạo hiểm (chuyên ngành) hay chúng là những tài sản ổn định (đa mục đích)? Đây là một dấu hiệu để chúng ta nhận biết được rủi ro tiềm năng và lợi nhuận kỳ vọng. Bản chất của các tài sản cho thấy định hướng trong tương lai và tiềm năng lợi nhuận của các dòng sản phẩm, phân khúc kinh doanh và lãnh thổ. Vậy những hướng dẫn trên có tính khả thi không?

Bộ phận quản lí tài chính (bao gồm Kiểm soát viên và Giám đốc tài chính) nên xác định liệu có sự co lại trong kinh doanh phát sinh từ việc bán tài sản cố định mà không thay thế đầy đủ hay không. Là vấn đề của công ty (ví dụ: dòng sản phẩm đang suy yếu) hay toàn ngành (ví dụ: ngành đang trên đà suy thoái)?

Tầm quan trọng của hoạt động tài chính (của báo cáo lưu chuyển tiền tệ) là gì?

Việc thẩm định Bộ phận tài chính sẽ giúp bộ phận quản lí tài chính đưa ra ý kiến ​​về khả năng của công ty để có được tài chính trên thị trường tiền tệ và thị trường vốn cũng như khả năng thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Hỗn hợp tài chính bao gồm vốn chủ sở hữu, trái phiếu và các khoản vay ngân hàng dài hạn ảnh hưởng đến chi phí tài chính. Một lợi thế lớn của công nợ là khấu trừ thuế của lãi suất. Tuy nhiên, cổ tức trên cổ phiếu không được khấu trừ thuế. Trong lạm phát, trả nợ bằng đô la rẻ hơn sẽ dẫn đến tăng sức mua. Rủi ro của việc vay nợ là yêu cầu trả nợ gốc và lãi.

Công ty sẽ có tiền không khi đáo hạn?

Bộ phận quản lí tài chính phải phân tích sự ổn định của nguồn quỹ để xác định xem liệu nó có thể phụ thuộc vào tương lai ngay cả trong một thị trường tiền chặt chẽ hay không. Mặt khác, có thể có vấn đề trong việc duy trì hoạt động của công ty trong một cuộc suy thoái. Câu hỏi là:

Công ty có thể đi đâu để có tiền trong thời gian tiền bạc eo hẹp? Bằng cách thẩm định các nguồn tài chính, các ưu đãi tài chính của quản lý được tiết lộ.

Liệu khuynh hướng về rủi ro hay an toàn có đang diễn ra hay không? Khả năng của một công ty về việc kiếm soát tài chính với việc phát hành cổ phiếu thường theo các điều khoản hấp dẫn (giá cổ phiếu cao) cho thấy các nhà đầu tư tích cực về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Việc phát hành cổ phiếu ưu đãi có thể là một dự báo tiêu cực vì có thể công ty đã gặp vấn đề khi phát hành cổ phiếu thường. Một đánh giá nên được thực hiện về khả năng thanh toán khoản nợ của công ty. Nợ quá mức có nghĩa là doanh nghiệp có rủi ro lớn hơn, đặc biệt là trong nền kinh tế suy thoái. Vấn đề là nghiêm trọng nếu thu nhập không ổn định hoặc giảm. Tuy nhiên, việc giảm các khoản nợ dài hạn là thuận lợi, vì nó làm giảm bớt rủi ro cho các doanh nghiệp.

Bộ phận quản lí tài chính nên thẩm định khả năng chi trả cổ tức của công ty. Các cổ đông ủng hộ một công ty có tỷ lệ chi trả cổ tức cao.

Tại sao các hoạt động phi tiền mặt đáng để xem xét?

Chuyển đổi trái phiếu là là việc tích cực vì nó cho thấy rằng các chủ trái phiếu lạc quan về tình hình tài chính của công ty hoặc giá cổ phiếu trên thị trường đang có xu hướng tăng. Việc chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi sang cổ phiếu thông thường là thuận lợi vì tín hiệu này cho thấy các cổ đông rất ấn tượng với tương lai của công ty và sẵn sàng có mức ưu tiên thấp hơn trong tính thanh khoản.

Làm thế nào để lập kế hoạch quản lý được tạo điều kiện bằng cách phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền mặt?

Lợi nhuận chỉ là một thành phần quan trọng để thành công. Dòng tiền hiện tại và tương lai cũng rất quan trọng.

Bộ phận quản lý có trách nhiệm lập kế hoạch về cách thức và thời điểm tiền mặt sẽ được sử dụng và thu hồi. Khi chi tiêu theo kế hoạch đòi hỏi nhiều tiền mặt hơn các hoạt động theo kế hoạch có khả năng sản xuất, các nhà quản lý phải quyết định phải làm gì. Họ có thể quyết định lấy nợ,tài trợ vốn, xử lý một số tài sản cố định hoặc phân khúc kinh doanh. Ngoài ra, họ có thể quyết định giảm các hoạt động theo kế hoạch đã đặt ra bằng cách sửa đổi các kế hoạch hoạt động chẳng hạn như kết thúc một chiến dịch quảng cáo đặc biệt hoặc trì hoãn các hạng mục khai thác mới. Hoặc họ có thể quyết định sửa đổi các khoản thanh toán theo kế hoạch cho các nguồn tài chính như trì hoãn trả nợ trái phiếu hoặc giảm cổ tức. Dù quyết định thế nào thì mục tiêu cuối cùng của các nhà quản lý là cân bằng,, tiền mặt có sẵn và nhu cầu về tiền mặt cả trong cả ngắn hạn và dài hạn

Lập kế hoạch quản lý được hỗ trợ khi đánh giá Báo cáo lưu chuyển tiền mặt về mặt phối hợp chính sách cổ tức với các hoạt động khác của công ty, lập kế hoạch tài chính cho các sản phẩm mới và các loại tài sản cần thiết, tăng cường khả năng thanh toán tiền mặt và tín dụng yếu kém, và xác định tính khả thi kế hoạch quản lý hiện tại. Tỷ lệ của dòng tiền ròng cho hoạt động đầu tư trên dòng tiền ròng từ hoạt động tài chính so với tổng số tiền cần thiết cho đầu tư với số tiền được tạo ra từ nguồn vốn huy động

Các nguồn quỹ có đủ để đáp ứng nhu cầu đầu tư? Tương tự, tỷ lệ của dòng tiền ròng cho đầu tư chia cho dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính và hoạt động so sánh các khoản tiền cần thiết để đầu tư với số tiền thu được từ tài chính và hoạt động.

Việc phân tích và đánh giá các dòng tiền là rất cần thiết cho Kiểm soát viên hoặc Giám đốc tài chính trong việc đánh giá một dòng tiền mặt thực tế đến từ các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ. khả năng thanh khoản của công ty cũng như các định hướng trong tương lai được tiết lộ. Sự bất cập trong dòng tiền có thể mang đến những tác động nghiêm trọng vì nó có thể dẫn đến việc lợi nhuận giảm sút , rủi ro tài chính lớn hơn và thậm chí là phá sản.

Ví dụ phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Một Công ty cung cấp các báo cáo tài chính này:

Đây là Bảng cân đối kế toán:

Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12

(tính theo triệu đô la Mỹ)

Tài sản

20X9

20X9

Tiền mặt

40

47

Khoản phải thu

30

35

Chi phí trả trước

4

2

Mặt bằng

50

35

Tòa nhà văn phòng

100

80

Khấu hao

-9

-6

Thiết bị

50

42

Khấu hao

-11

-7

Tổng tài sản

254

228

Nợ và vốn cổ đông

Chi phí phải trả

20

16

Chi phi phải trả dài hạn

30

20

Cổ phiếu

100

100

Lợi nhuận giữ lại

104

92

Tổng nợ và vốn cổ đông

254

228

Và đây là Báo cáo kết quả kinh doanh:

Công ty X

Báo cáo kết quả kinh doanh ngày 31 tháng 12, năm 20X9

(Tính theo triệu đô la Mỹ)

Doanh thu

300

Chi phí vận hành

(Chưa tính khấu hao)

200

Khấu hao

7

207

Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh

93

Chi phí thuế

32

Thu nhập ròng

61

Thông tin bổ sung:

Cổ tức bằng tiền đã trả 49 đô la.Công ty đã phát hành thương phiếu phải trả bằng tiền dài hạn phải trả cho tiền mặt.Đất đai, tòa nhà, và thiết bị đã được mua lại để lấy tiền mặt.

Bây giờ chúng ta có thể chuẩn bị Báo cáo lưu chuyển tiềntệtheo phương pháp gián tiếp như sau:

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Ngày 31 tháng 12 năm 20X9

(Tính theo triệu đô la Mỹ)

Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Doanh thu thuần

61

Các thiết bị phụ không ảnh hưởng đến dòng tiền

207

Chi phí khấu hao

7

93

Khoản phải thu khấu trừ

5

32

Chi phí trả trước gia tăng

(2)

61

Khoản phải trả gia tang

4

14

Thu nhâp ròng từ hoạt động sản xuất kinh doanh

75

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư

Mua đất

(15)

Mua nhà

(20)

Mua trang thiết bị

(8)

(43)

Dòng tiền từ hoạt động tài chính

Phát hành thương phiếu dài hạn

10

Trả cổ tức bằng tiền mặt

(49)

(39)

Giảm tiền mặt

7

Phân tích những gì bạn có thể học được từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ ở trên?

Một phân tích tài chính về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy lợi nhuận và dòng tiền hoạt động của công ty được cải thiện. Điều này cho thấy hiệu suất thu nhập tốt cũng như thu nhập được hỗ trợ bằng tiền mặt. Việc giảm các khoản phải thu cho thấy nỗ lực thu hồi nợ tốt hơn. Sự gia tăng các tài khoản phải trả là một dấu hiệu cho thấy các nhà cung cấp tin tưởng vào khách hàng của mình và sẵn sàng cung cấp tài chính không có lãi. Việc mua lại đất đai, xây dựng và thiết bị chỉ ra một người làm kinh doanh đang iến hành mở rộng vốn. Việc phát hành các thương phiếu phải trả bằng tiền dài hạn cho thấy rằng một phần vốn của tài sản là thông qua nợ. Các cổ đông sẽ hài lòng với mức chi trả cổ tức là 80,3% (cổ tức chia cho thu nhập ròng, hoặc $ 49 / $ 61). Nhìn chung, tiền mặt đã giảm 7 đô la, tuy nhiên điều này chưa đến mức báo động vì lợi nhuận của công ty và thực tế là tiền mặt được sử dụng để mở rộng vốn và trả cổ tức.

Chúng ta nên giảm chi trả cổ tức khỏi mức cao và các khoản tiền nên được tái đầu tư vào doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tốt. Ngoài ra, việc cắt giảm cổ tức hơn 7 đô la sẽ dẫn đến một dòng tiền ròng tích cực trong năm. Dòng tiền là cần thiết cho nhu cầu thanh khoản ngay.

Bây giờ, nếu một công ty khác trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền mặt sau đây:

Báo cáolưu chuyển tiền tệ

Ngày 31 tháng 12 năm 20X8

(Tính theo triệu đô la Mỹ)

Dòng tiền từ các hoạt động sản xuất kinh doanh

Thu nhập ròng

134,000

Các thiết bị phụ không ảnh hưởng đến dòng tiền

Chi phí khấu hao

21,000

Khoản phải thu khấu trử

10,000

Chi phí trả trước gia tang

(6,000)

Khoản phải trả gia tăng

35,000

60,000

Dòng tiền ròng từ các hoạt động sản xuất kinh doanh

194,000

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư

Mua đất

(70,000)

Mua nhà

(200,000)

Mua trang thiết bị

(68,000)

Tiền sử dụng cho hoạt động đầu tư

338,000

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính

Phát hành trái phiếu

150,000

Trả cổ tức bằng tiền mặt

(18,000)

Tiền cung cấp bởi hoạt động tài chính

132,000

Giảm tiền mặt

(12,000)

Một phân tích về Báo cáo dòng tiền cho thấy công ty có lãi. Ngoài ra, dòng tiền từ hoạt động điều hành vượt quá thu nhập ròng, điều này cho thấy việc tạo ra tiền mặt nội bộ tốt. Tỷ lệ của dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đến thu nhập ròng là 1,45 ($ 194.000 / $ 134.000). Một tỷ lệ cao là điều đáng mong đợi bởi vì nó cho thấy thu nhập được hỗ trợ bằng tiền mặt. cho thấy nỗ lực thu hồi nợ đang có chuyển biến tích cực

Sự gia tăng trong các tài khoản phải trả cho thấy công ty có thể có được tài chính miễn lãi.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Mì Sốt Vang Ăn Bánh Mì Dễ Làm, Mềm Ngon Hết Ý, Cách Nấu Bò Sốt Vang Chấm Bánh Mì Ngon Chuẩn Vị

Công ty đang trong quá trình tìm kiếm sự tăng trưởng trong tương lai. bằng chứng của hướng chuyển biến tích cực này là việc mua đất, xây dựng và thiết bị. Vị thế nợ của công ty đã tăng lên, cho thấy rủi ro lớn hơn. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 13,4% ($ 18,000 / $ 134,000). Các cổ đông nhìn tích cực vào một công ty trả cổ tức. Dòng tiền giảm trong năm 12.000 đô la là một dấu hiệu tiêu cực.