Cách phá mật khẩu máy tính win xp

  -  
Cách #1: Đổi mật khẩu đăng nhtràn vào Windows Khi bị quênCách #2: Phá password đăng nhập vào Windows khi quên

Quý khách hàng sẽ lúc nào bị quên password đăng nhập lệ Windows với cảm thấy bị bất lực chưa?