Cách sử dụng cisco packet tracer

  -  

Các lệnh cấu hình Router Cisco Packet Tracer cơ bản, switch. Cách kết nối 2 router tp-link internet. Cấu hình định tuyến tĩnh, gán địa chỉ IP, subnet mask . . .

Bạn đang xem: Cách sử dụng cisco packet tracer


*

Đang xem: Hướng dẫn sử dụng phần mềm cisco packet tracer

tự học CCNA.

1.Cấu hình router là gì?

Cấu hình Router, các lệnh cấu hình Router, Switch trong Cisco Packet Tracer là sử dụng các mã lệnh trong CLI (Comand Line Interface) để thiết lập các thông số cho router.Các thông số như tên, pass, địa chỉ ip, . . .

Cấu hình Router switch Cisco là bài tập cơ bản phải nắm được cho các bạn tự học, ôn luyện thi chứng chỉ CCNA hoặc làm bài tập môn Mạng Máy Tính tại các trường đại học chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin.

*

2.Hướng dẫn toàn bộ cấu hình router

Cấu hình Router Cisco Packet Tracer gồm có hai phần:

Cấu hình các thông số cơ bản bao gồm: Tên Router, mật khẩu, khởi động các cổng fa, se, banner motd, gán địa chỉ ip cho các cổng . . .Cấu hình định tuyến tĩnh cho Router: Phần này giúp cho router kết nối được với các mạng khác.

Khi hoàn thành hai phần trên, thì bạn đã cấu hình cho router, switch thành công. Bạn có thể ping xanh từ máy tính, laptop, pc này sang pc khác ngoài mạng lan.

*

Bài tập ví dụ

2.1 Cấu hình các thông số cơ bản cho router

Để cấu hình được các thông số cho Router, chúng ta cần sử dụng các câu lệnh trong CLI. Bạn cần khởi động giao diện CLI của Router lên và sử dụng lần lượt các lệnh theo thứ tự các bước liệt kê dưới đây.

Bước 1: Bạn cần mở CLI lên và vào mode của chế độ đặc quyền và vào mode cấu hình.

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Băng Thông Mạng Internet Fpt, Viettel, Vnpt, Cmc

Chú ý: sau mỗi dòng lệnh bạn nhấn ENTER nhé!Mẹo: Bạn chỉ cần nhập vài chữ đầu sau đó nhấn tab câu lệnh sẽ tự hoàn thiện!

Cú pháp:enable configuer terminal

Router>enableRouter#configure terminalRouter(config)#Bước 2: Đặt tên cho router và đặt mật khẩuCác loại mật khẩu Line console và mật khẩu vty

Cú pháp:hostname + Tênenable secret + mật khẩu //Tạo mật khẩu cho routerline console 0password + mật khẩu // tạo mật khẩu cổng consoleloginexitline vty 0 4 // tạo mật khẩu cổng vty từ 0 đến 4password + mật khẩuexitbanner motd ghi chu // thêm ghi chú cho router mỗi khi bạn đăng nhập

Router(config)#hostname R1R1(config)#enable secret matkhauR1(config)#line console 0R1(config-line)#password matkhauR1(config-line)#loginR1(config-line)#exitR1(config)#line vty 0 4R1(config-line)#password matkhauR1(config-line)#exitR1(config)#banner motd Nhap mat khau de dang nhapBước 3: Khởi động các cổng Fa và Se gán địa chỉ IP theo yêu cầu của bài.

Chú ý: Bạn cần phải cấu hình toàn bộ các cổng nếu có!

Cú pháp:Cấu hình cổng Fa:interface Fastethernet + tên cổngno shutdownip address + địa chỉ ip + Subnetmaskexit

Cấu hình cổng Se:interface serial + Tên cổngno shutdownclock rate 56000 // câu lệnh này ở cổng nào có biểu tượng đồng hồ mới cần dùngip address + địa chỉ Ip + Subnetmaskexit

R1(config)#interface Fastethernet 0/0R1(config-if)#no shutdownR1(config-if)#ip address 1.0.0.1 255.0.0.0R1(config-if)#exitR1(config)#interface serial 2/0R1(config-if)#no shutdownR1(config-if)#ip address 100.100.100.1 255.255.255.0R1(config-if)#clock rate 56000R1(config-if)#exit

*

Bài tập ví dụ

2.2 Cấu hình định tuyến tĩnh cho Router

Sau khi cấu hình các thông số mặc định cho Router, để các máy tính khác mạng lan có thể kết nối được với nhau (ping được) bạn cần phài cấu hình định tuyến tĩnh cho router.

Ở đây bạn phải cho router định tuyến được những mạng không kết nối trực tiếp với nó. Như trong bài tập mình ví dụ thì ở router 1 cần định tuyến mạng 2.0.0.0 /8 qua cổng Se2/0. Router 2 cần phải định tuyến mạng 1.0.0.0 /8 qua cổng Se2/0,

Việc thực hiện vẫn ở trên CLI ở mode chế độ độc quyền.

Cú pháp:ip route + địa chỉ IP + subnet mask + cổng kết nối

R1(config)#ip route 2.0.0.0 255.0.0.0 se2/0Bạn cần phải cấu hình tất cả các mạng không kết nối trực tiếp với router. Số lượng tùy để bài.

Chú ý: Sau khi thực hiện cấu hình xong, bạn cần phải lưu lại file cấu hình trước khi thoát ở chế độ bình thường.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Một Số Cách Soi Cầu Lô Hay Về Nhất, Cầu Lô Chạy Đều Nhất Là Gì

Cú pháp: wrhoặc: copy running-config startup-config

R1#copy running-config startup-config Destination filename ? Building configuration…//hoặc:R1#wrBuilding configuration…Hết bước này, các máy tính trong hệ thống có thể kết nối internet được với nhau (ping thành công). Với điều kiện bạn đã cấu hình tất cả các Router trong mạng.

Thực hiện các thao tác lần lượt như trên. Bạn đã giải thành công một bài tập môn mạng máy tính, bài tập ôn thi CCNA cơ bản nhất!