Cách Sử Dụng Mệnh Đề Quan Hệ

  -  
Mệnh đề quan hệ nam nữ là 1 trong những chủ điểm đặc trưng, cần nắm rõ trong họctiếng anh. Bài lúc này topgamedanhbai.com Reviewđang chia sẻ tới các bạn chủ đề này.

Bạn đang xem: Cách sử dụng mệnh đề quan hệ


*

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó hoàn toàn có thể bao gồm nhiều từ bỏ tuyệt tất cả kết cấu của cả một câu. Mệnh đề quan hệ dùng làm lý giải rõ rộng về danh từ bỏ đứng trước nó.
Xét ví dụ sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được Gọi là một relative sầu clause, nó đứng sau “the woman” và dùng làm xác định danh từ bỏ đó.Nếu quăng quật mệnh đề này ra chúng ta vẫn đang còn một câu trả chỉnh:The woman is my girlfrikết thúc.

Đại tự quan tiền hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm công ty ngữ, thay mặt đại diện ngôi người

I told you about the womanwho lives next door.

which

Làm công ty ngữ hoặc tân ngữ, đại diện ngôi đồ vật, hễ vậtBổ sung cho tất cả câu đứng trước nó

Do you see the catwhich is lying on the roof?He couldn’t readwhich surprised me.

whose

Chỉ tải cho tất cả những người với vật

Do you know the boywhose mother is a nurse?

whom

Đại diện đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professorwhom I met at the conference.

That

Đại diện mang lại công ty ngữ chỉ fan, đồ gia dụng, quan trọng đặc biệt vào mệnh đề dục tình khẳng định (who, which vẫn đang còn thê áp dụng được)

I don’t lượt thích the tablethat stands in the kitchen.

B.Relative Clauses -Mệnh đề quan tiền hệ

Mệnh đề dục tình (mệnh đề tính từ) bước đầu bằng những đại từ bỏ quan lại hệ: who, whom, which, that, whose tốt hầu hết trạng từ bỏ quan hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ giới tính dùng làm té nghĩa mang lại danh từ bỏ đứng trước nó.

I. Các đại tự quan liêu hệ


1. WHO

- quản lý tự vào mệnh đề quan lại hệ

- sửa chữa đến danh từ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- làm túc trường đoản cú cho đụng tự vào mệnh đề quan tiền hệ

- thay thế cho danh tự chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- thống trị trường đoản cú hoặc túc từ bỏ vào mệnh đề quan liêu hệ

- thay thế sửa chữa đến danh từ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- rất có thể sửa chữa đến địa điểm của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ giới tính quan hệ tình dục xác định

* Các trường phù hợp hay được sử dụng “that”:

- khi đi sau những bề ngoài đối chiếu nhất

- khi đi sau các từ: only, the first, the last

- khi danh từ bỏ đi trước bao gôm từ đầu đến chân cùng vật

- Khi đi sau các đại từ biến động, đại từ bao phủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, sometoàn thân, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people and places that she had visited.

* Các trường vừa lòng ko sử dụng that:

- trong mệnh đề tình dục ko xác định


- sau giới từ

5. WHOSE

Dùng để chỉ thiết lập mang lại danh từ bỏ chỉ bạn hoặc vật dụng, hay cầm cố cho những từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

II. Các trạng từ bỏ quan hệ

1. WHY: mởđầu cho mệnh đề quan hệ nam nữ trong giờ Anhchỉ nguyên do, hay cố mang lại cụm for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to lớn school for that reason.

→I don’t know the reason why you didn’t go lớn school.

2. WHERE: sửa chữa thay thế trường đoản cú chỉ xứ sở, thường xuyên cụ đến there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The khách sạn wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

Xem thêm: Cách Thuyết Phục Khách Hàng Mua Quần Áo Hiệu Quả, Kỹ Năng Thuyết Phục Khách Hàng Mua Quần Áo

3. WHEN: thay thế từ chỉ thời gian, hay vậy đến từ bỏ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: Do you still rethành viên the day? We first met on that day.

→Do you still remember the day when we first met?→Do you still rethành viên the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come baông xã then. →I don’t know the time when she will come back.

III.Các loại Mệnh đề quan lại hệ

Có nhị các loại mệnh đề quan hệ: mệnh đề tình dục xác minh với mệnh đề quan hệ nam nữ ko xác định.

Mệnh đề quan hệ nam nữ khẳng định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng để làm xác định danh trường đoản cú đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề cần thiết đến chân thành và ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được sử dụng Lúc danh từ bỏ là danh từ bỏ ko xác minh và ko dùng dấu phẩy ngăn cách nó với mệnh đề bao gồm.Mệnh đề quan hệ tình dục không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề hỗ trợ thêm công bố về một người, một vật dụng hoặc một vụ việc đã có xác minh. Mệnh đề ko xác minh là mệnh đề không nhất thiết bắt buộc bao gồm trong câu, không có nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được thực hiện Khi danh trường đoản cú là danh từ xác minh và được phân làn cùng với mệnh đề chủ yếu bởi một hoặc nhị vết phẩy (,) giỏi vết gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: để tìm hiểu bao giờ cần sử dụng mệnh đề quan hệ không xác minh, ta để ý những điểm sau:

- Lúc danh trường đoản cú nhưng nó bửa nghĩa là một trong những danh tự riêng

- khi danh từ bỏ nhưng nó vấp ngã nghĩa là một tính từ cài (my, his, her, their)

- Lúc danh trường đoản cú mà lại nó té nghĩa la một danh trường đoản cú đi cùng với this , that, these, those

IV. Một số lưu ý vào mệnh đề quan liêu hệ

1. Nếu vào mệnh đề tình dục gồm giới tự thì giới tự hoàn toàn có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ giới tính (chỉ áp dụng cùng với whom cùng which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with hyên last year.→Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Có thể dùng which cố gắng cho cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come lớn my birthday party. That makes me sad. → She can’t come lớn my birthday buổi tiệc ngọt, which makes me sad.

3. Tại địa điểm túc từ, whom rất có thể được thay bởi who.

Ex: I’d like to talk khổng lồ the man whom / who I met at your birthday tiệc nhỏ.

4. Trong mệnh đề quan hệ giới tính khẳng định , chúng ta có thể bỏ các đại trường đoản cú dục tình có tác dụng túc từ:whom, which.


5. Các các trường đoản cú chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … có thể được dùng trước whom, which với whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.
Mệnh đề quan hệ giới tính đựng những đại từ bỏ quan hệ quản lý từ bỏ who, which, that có thể được rút ít gọn gàng thành nhiều hiện thời phân từ (V-ing) hoặc thừa khứ đọng phân từ (V3/ed).

* Nếu mệnh đề tình dục là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút ít thành nhiều hiện giờ phân tự (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. →The man standing over there is my father.b/ The couple who live sầu next door khổng lồ me are professors. →The couple living next door khổng lồ me are professors.

* Nếu mệnh đề quan hệ giới tính là mệnh đề bị động thì rút thành cụm quá khứ đọng phân từ bỏ (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. →The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề quan hệ nam nữ được rút ít thành các rượu cồn từ bỏ nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ tình dục được rút ít thành các đụng trường đoản cú ngulặng chủng loại (To-infinitive) Lúc trước đại từ bỏ tình dục tất cả những các từ: the first, the second, the last, the only hoặchiệ tượng đối chiếu bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person khổng lồ get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player lớn be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man khổng lồ be killed in this way.

Xem thêm: New Mách Bạn Cách Tách Logo Ra Khỏi Nền Trắng Trong Photoshop Cs6


+ The woman,whois very clever và beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman,clever và beautiful is my aunt.

4. Loại bỏ đại tự quan hệ giới tính với to lớn be trước một ngữ giới từ (một giới từ bỏ bắt đầu kết phù hợp với những danh trường đoản cú theo sau)


Ví dụ: