Cách tạo linetype trong cad 2007

  -  

Cách tạo linetype trong cad: Tạo các dạng đường (file linetype). Hướng dẫn tự tạo các dạng đường điện, nước,…

1. Khái niệm và phân loại dạng đường.

Bạn đang xem: Cách tạo linetype trong cad 2007

AutoCAD cung cấp rất nhiều dạng đường có sẵn. Các dạng đường này có thể là nét đứt, nét liền, hay các đường tâm,… Các dạng đường này được cung cấp trong file .LIN. Ta cũng có thể tự tạo ra các file này và lưu lại dưới định dạng Text và có đuôi là .LIN.AutoCAD cung cấp các dạng đường có sẵn trong file CAD.LIN, ACADISO.LIN .Các dạng đường đơn giản được cấu tạo từ các điểm (dot), đoạn thẳng (dash) và khoảng trống được vẽ đi vẽ lại nhiều lần.Ví dụ :

*

Nét gạch dài 0.5 đơn vị bản vẽKhoảng trống 0.25 đơn vị bản vẽNét gạch dài 0.5 đơn vị bản vẽKhoảng trống 0.25 đơn vị bản vẽMột điểm ảnh (nét gạch dài 0 đơn vị bản vẽ)Khoảng trống 0.25 đơn vị bản vẽ

Ta phân dạng đường làm hai loại : dạng đường đơn giản và dạng đường phức tạp.

Dạng đường đơn giản là các dạng đường chỉ bao gồm các đoạn thẳng, khoảng trống và đấu chầm.Dạng đường phức tạp là các dạng đường không chỉ chứa các đoạn thẳng, khoảng trống, dấu chấm mà còn chứa các đối tượng khác như phông chữ hay các đối tượng Shape2. Tạo các dạng đường đơn giản.
Có hai cách tạo dạng đường đơn giảnDùng creat trong lệnh -linetypeTạo file mô tả dạng mã ACII có phần mở rộng .LIN.2.1. Dùng creat trong lệnh -linetype.

Command: -LINETYPE

Current line type: “ByLayer”Enter an option : C : CreateEnter name of linetype to create: name :đường có tên là nameWait, checking if linetype already defined…(Hộp thoại Creat and Append linetype file hiện lên ở bên dưới). Chọn tên file sẽ tạo mới hoặc mở file .LIN có sẵn để ghi đường lại đường nàyDescriptive text: Duong tam – Tên đường sẽ hiện trong hộp linetype managerEnter linetype pattern (on next line): Nhập vào các byte mô tả dạng đườngA,0.5,0.5,-0.25,0,-0.25

*

*

Quy ước mô tả dạng đường trong linetype.

Xem thêm: Hướng Dẫn 10 Cách Tính Lô Đề Miền Bắc Chuẩn Nhất Dễ Trúng, Hướng Dẫn 10 Cách Tính Lô Đề Chuẩn

Dạng đường được bắt đầu bằng chữ A. Chữ A này quy định kết thúc đối tượng bằng gạch liền.Giá trị dương quy định chiều dài nét gạch liền.Giá trị âm quy định độ dài khoảng trống.Số 0 quy định đoạn thẳng có độ dài bằng 0 hay nốt chấm (dot).

Như vậy dạng đường được mô tả trong file sample1.lin trên có dạng sau :

*

Chú ý : Mã A (alignment) quy định cách vẽ các dạng đường tại các điểm cuối của các đối tượng vẽ. Mã Alignment là tự động đưa vào trong định nghĩa file .LIN.

*

2.2. Tạo linetype bằng cách soạn thảo trực tiếp trong .LIN

Mỗi dạng đường trong file .LIN được mô tả trong hai dòng :


Dấu * đặt trước tên dạng đường là bắt buộc.Linetypename : Tên của đường, sẽ hiện lên trong linetype manager.Description : Chuỗi mô tả có thể có hoặc không có và dài không quá 47 ký tự.A : quy định kết thúc đối tượng vẽ bằng nét gạch liền.Descriptor 1,2,.. : Byte mô tả dạng đường (như đã trình bày ở trên).3. Dạng đường phức chứa đối tượng shape

Cách mô tả các nét gạch khoảng trống và dấu chấm tương tư như trong file mô tả dạng đường đơn giản. Cú pháp mô tả một dạng đường giống như dạng đường đơn giản. Đối với dạng đường có chứa đối tượng shape thì ta chỉ việc thêm vào đoạn mô tả dạng đường một cú pháp mô tả shape như sau :


Shape name : Tên của đối tượng vẽ shape. Nếu tên của đối tượng không có trong file shape, AutoCAD sẽ xem như không có phần mô tả về đối tượng shape trong dạng đường.Shxfilename : Tên của file .shx chứa đối tượng shape cần chèn vào dạng đường. Cần phải chỉ rõ tên, đường dẫn, nếu không AutoCAD sẽ tìm trong thư mục mặc định chứa các file .SHX :C:\Users\\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\enu\Support.Transform : Là mục tùy chọn, gồm các thông số tương ứng với phép biến hình khi chèn đối tượng shape và dạng đường. Trị số của transform được mô tả trong bảng dưới đây, mỗi thông số được cách nhau bởi dấu phẩy.Giá trị của các thông số Transform.

R=## Relative rotation Góc quay tương đối của shape so với đường thẳng được vẽ.A=## Absolute rotation Góc quay tuyệt đối so với trục OX của hệ tọa độ WCS.S=## Scale Hệ số tỷ lệ (của shape được chèn với shape được mô tả trong shape file).X=## X offset Độ dời theo phương đường thẳng (X đơn vị)Y=## Y offset Độ dời theo phương vuông góc với đường thẳng. (Y đơn vị). (X,Y có thể là số âm)​


Ví dụ :Dùng lệnh load tải file ltypeshx.shx vào bản vẽ, sau đó đánh lệnh Shape để chèn shape có tên là bat và bản vẽ. Hình của bat hiện lên như sau :

*

Mở file LT_Sample.LIN ra và đánh them 3 linetype sau :

*BAT1LINE, — A,38.1,-38.1,,-12.7

*BAT2LINE, — A,38.1,-38.1,,-12.7

*BAT3LiNE, — A,38.1,-38.1,,-12.7

Hình dạng các linetype trên hiện theo thứ tự như sau :

*

4, Dạng đường phức có chứa đối tượng chữ.

Cú pháp mô tả đối tượng chữ trong dạng đường phức tạp như sau :


Text : chuỗi ký tự được chèn vào.Style : Tên kiểu chữ mà AutoCAD sẽ lấy để định dạng cho text.Scale,rotation,xoffset,yoffset : Tương tự như trên các thông số của transform.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chạy Video Trong Powerpoint 2010, Hướng Dẫn Phát Tự Động Video Trong Powerpoint

Ví dụ :

*HOT_WATER_SUPPLY1,—- HW —- HW —- HW —- HW —- HW —-A,.5,-.2,<“HW”,STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05>,-.2

Kết quả ta có dạng đường như sau :

*

Chú ý : Nếu s=0 thì text sẽ lấy theo font và có cỡ chữ (height) bằng 1.

topgamedanhbai.com đã hướng dẫn cách tạo linetype trong cad, rất hữu ích cho các anh em làm mảng điện nước. Hy vọng bài viết cách tạo linetype trong cad sẽ giúp anh em tối ưu hơn trong công việc của mình. Xin cảm ơn!