CÁCH TÍNH ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG

  -  

Cách tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp, mạch song song, mạch cầu

A. Phương pháp & Ví dụ

– Mạch điện mắc nối tiếp các điện trở: R = R1 + R2 + … + Rn

*

– Mạch điện mắc song song các điện trở:

Bạn đang xem: công thức tính điện trở tương đương

*

+ Nếu có 2 điện trở:

*

+ Nếu có n – R0 giống nhau:

*
*

– Mạch điện trở phức tạp có đoạn nối tắt (dây nối không điện trở) thì:

+ Đồng nhất các điểm cùng điện thế (chập mạch).

+ Vẽ lại sơ đồ lí thuyết và thực hiện tính toán theo sơ đồ.

– Trong trường hợp đoạn mạch có cấu tạo đối xứng, có thể lí luận dựa vào sự đối xứng để định các điểm đồng nhất về điện thế.

Trường hợp đặc biệt

Mạch cầu cân bằng:

*

*

Ta bỏ R5 hoặc chập 2 điểm M và N lại và vẽ lại mạch như một trong 2 hình sau:

*

Mạch cầu không cân bằng:

*

Ta chuyển từ mạch tam giác sang mạch hình sao hoặc ngược lại.

*
*

Ví dụ 1:Cho đoạn mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 = 10Ω, R2 = 6Ω, R3 = 2Ω, R4 = 2Ω, R5 = 4Ω. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó.

*

Hướng dẫn:

+ Vì R3 và R5 mắc nối tiếp nên ta có: R35 = R3 + R5 = 6Ω

+ Vì R4 mắc song song với R35 nên:

*

+ Vì R1 mắc nối tiếp với R345 nên: R1345 = R1 + R345 = 10 + 1,5 = 11,5Ω

+ Vì R2 mắc song song với R1345 nên:

*

Ví dụ 2:Cho đoạn mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 = 6Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó.

*

Hướng dẫn:

+ Gọi M là điểm nối giữa điện trở R2 và R3. M và A nối trực tiếp với nhau nên M trùng với A.

+ Gọi N là điểm nối giữa điện trở R1 và R2. N và B nối trực tiếp với nhau nên N trùng với B.

Mạch điện được vẽ lại như sau:

*
*

+ Vì (R1 // R2 // R3) nên:

*

Ví dụ 3: Cho đoạn mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 = 15Ω, R2 = 10Ω, R3 = 10Ω, R4 = 10Ω. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó.

*

Hướng dẫn:

+ Gọi M là điểm nối giữa điện trở R2 , R3 và R4.

Mạch điện được vẽ lại như sau:

*
*

+ Vì (R3 // R4) nên:

*

+ Vì (R2 nt R34) nên:

+ Vì (R1 // R234) nên:

*

Ví dụ 4: Ba điện trở R1 = 1Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω. Hỏi có bao nhiêu cách mắc các điện trở này với nhau? Tìm điện trở tương đương trong mỗi trường hợp.

Bạn đang xem: Cách tính điện trở tương đương

Hướng dẫn:

Các cách mắc 3 điện trở R1, R2, R3 là:

: Rtđ = R1 + R2 + R3 = 1 + 2 + 3 = 6Ω.

:

*

:

*

:

*

:

*

:

*

:

*

:

*

Vậy: Có 8 cách mắc 3 điện trở R2, R1, R3 như trên.

Ví dụ 5: Dây dẫn có điện trở R = 144 Ω. Phải cắt dây ra bao nhiêu đoạn bằng nhau để khi mắc các đoạn đó song song nhau, điện trở tương đương là 4Ω?

Hướng dẫn:

Điện trở của mỗi đoạn dây sau khi cắt là:

*

Điện trở tương đương của n đoạn dây giống nhau mắc // :

*

Tham khảo: Kiến thức Ngành cơ khí ô tô là gì? Ra trường sẽ làm gì?

Ví dụ 6: Có hai loại điện trở R1 = 3Ω, R2 = 5Ω. Hỏi phải cần mỗi loại mấy cái để khi ghép nối tiếp, chúng có điện trở tương đương là 55Ω?

Hướng dẫn:

Gọi x là số điện trở R1, y là số điện trở R2 cần dùng: x, y nguyên, dương.

– Điện trở tương đương khi hệ ghép nối tiếp:

*

– Vì y nguyên, dương nên: 11 – 0,6x ≥ x ⇒ x ≤ 18,3.

• x = 0 ⇒ y = 11: mạch gồm 11 điện trở R2 ghép nối tiếp.

• x = 5 ⇒ y = 8 : mạch gồm 5 điện trở R1 và 8 điện trở R2 ghép nối tiếp.

• x = 10 ⇒ y = 5: mạch gồm 10 điện trở R1 và 5 điện trở R2 ghép nối tiếp.

• x = 15 ⇒ y = 2: mạch gồm 15 điện trở R1 và 2 điện trở R2 ghép nối tiếp.

Ví dụ 7: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = R3 = 2Ω, R2 = R5 = 4Ω, R4 = 5Ω. Tính điện trở tương đương của mạch.

*

Hướng dẫn:

+ Ta có:

*
mạch cầu không cân bằng.

+ Trước tiên ta chuyển mạch có dạng tam giác AMN thành mạch hình sao.

*

Với:

*

*

+ Mạch điện được vẽ lại đẩy đủ hình.

Ta có:

*

+ Lại có:

*

+ Vậy điện trở tương đương của mạch là:

*

B. Bài tập

Bài 1.

Xem thêm: Cách Làm Dưa Chua Thập Cẩm, Cách Làm Dưa Cải Muối Thập Cẩm Đơn Giản Mà Ngon

Tính điện trở tương đương của những đoạn mạch điện hình bên, biết rằng các điện trở đều bằng nhau và bằng R = 12Ω

*
*
*

Bài 2. Hai dây dẫn, khi mắc nối tiếp có điện trở lớn gấp 6,25 lần khi mắc song song. Tính tỉ số điện trở của hai dây.

Bài 3.

Xem thêm: Cách Búi Tóc Cho Tóc Ngắn Siêu Xinh Không Thể Bỏ Qua, Tết Tóc Ngắn Ngang Vai Đẹp Nhất Dành Cho Các Nàng

Có hai loại điện trở 5Ω và 7Ω. Tìm số điện trở mỗi loại sao cho khi ghép nối tiếp ta được điện trở tổng cộng là 95Ω với số điện trở nhỏ nhất.

Bài 4. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = R3 = 2Ω, R2 = R5 = 4Ω, R4 = 4Ω. Tính điện trở tương đương của mạch

*

Trắc nghiệm tính điện trở tương đương mạch nối tiếp, mạch song song, mạch cầu Dạng 2: Định luật Ôm cho đoạn mạch nối tiếp và song song Trắc nghiệm Định luật Ôm cho đoạn mạch nối tiếp và song song Dạng 3: Tìm số chỉ của Ampe kế và Vôn kế Trắc nghiệm Tìm số chỉ của Ampe kế và Vôn kế 50 bài tập trắc nghiệm Định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ có điện trở R có đáp án chi tiết (phần 1) 50 bài tập trắc nghiệm Định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ có điện trở R có đáp án chi tiết (phần 2)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Tham khảo: Tủ Điện Công Nghiệp & Vỏ Tủ Điện Giá Rẻ #1 Việt Nam

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại topgamedanhbai.com

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp ánKho trắc nghiệm các môn khác