CÁCH TÍNH TẤT TOÁN KHOẢN VAY

  -  

Trong quá trình khách hàng vay vốn ngân hàng hoặc công ty tài chính, tâm lý chung của của khách hàng thường là muốn trả sớm hơn so với dự định bàn đầu, cho nên khi tiềm lực tài chính mạnh hơn khách hàng thường có ý định tất toán khoản vay trước hạn, vậy để thực hiện việc trả nợ vay trước hạn cần lưu ý điều gì. Bài viết dưới đây sẽ giúp khách hàng giải đáp thắc mắc đó

*
Tất toán khoản vay trước hạn

1.Thế nào là tất toán khoản vay trước hạn?

Là thủ tục khách hàng vay vốn muốn tất toán khoản vay trước thời hạn cho tổ chức tín dụng so với thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng

Khi tất toán khoản vay trước hạn cho tổ chức tín dụng, khách hàng có thể chịu một khoản phí phạt trả nợ trước hạn tùy vào thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng

2.Phí trả nợ trước hạn bao nhiêu?

Mức phí trả nợ trước hạn tùy thuộc vào thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng giữa khách hàng và Ngân hàng, thường mức phí trả nợ trước hạn Ngân hàng quy định là 3% số tiền nợ gốc còn lại và tỷ lệ % phí phạt trả nợ trước hạn sẽ giảm về những năm cuối của thời hạn vay

*

Tỷ lệ phí phạt ngân hàng đang áp dụng

Ngân hàngTỷ lệ phí phạt trả nợ trước hạn
Shinhan bankNăm 1: 3% số tiền trả trướcNăm 2: 2% số tiền trả trướcNăm 3: 1% số tiền trả trước
VIBNăm 1: 4% số tiền trả trướcNăm 2: 3% số tiền trả trướcNăm 3: 2% số tiền trả trướcNăm 4: 1% số tiền trả trước
VpbankNăm 1: 4% số tiền trả trướcNăm 2: 3% số tiền trả trướcNăm 3: 2% số tiền trả trướcNăm 4: 1% số tiền trả trước
TpbankNăm 1: 3% số tiền trả trướcNăm 2: 2% số tiền trả trướcNăm 3: 1% số tiền trả trước

3.Cách tính phí phạt trả nợ trước hạn

Phí phạt trả nợ trước hạn = tỷ lệ phí trả nợ trước hạn x số tiền trả trước

Trong đó:

Tỷ lệ phí trả nợ trước hạn là tỷ lệ % được thỏa thuận trong hợp đồng tín dụngSố tiền trả trước là số tiền nợ gốc còn lại mà khách hàng thực hiện tất toán trước hạn
*
Cách tính phí trả nợ trước hạn

Ví dụ: Anh Minh vay Ngân hàng VIB số tiền 500 triệu đồng trong 7 năm (84 tháng), Phí phạt trả nợ trước hạn theo hợp đồng tín dụng là 3% nợ gốc còn lại, anh Minh trả nợ đến tháng 24 và muốn tất toán khoản vay cho VIB, như vậy:

Tổng số nợ gốc anh Minh đã trả cho VIB: (500,000,000 : 84) x 24 = 142,857,000 vnđ

Số tiền nợ gốc còn lại: 500,000,000 – 142,857,000 = 357,142,000 vnđ

Phí phạt trả nợ trước hạn: 357,142,000 x 3% = 10,714,000 vnđ

4.Quy trình tất toán khoản vay trước hạn

Khách hàng muốn tất toán khoản vay trước hạn cho tổ chức tín dụng có thể tham khảo quy trình dưới đây

*
Quy trình tất toán khoản vay trước hạn

Bước 1: Xác định số tiền nợ gốc còn lại

Bước 2: Tính toán số tiền nợ gốc còn lại cộng với số phí phạt trả nợ trước hạn

Số nợ gốc còn lại = Tổng nợ gốc – Số nợ gốc đã thanh toán theo từng kỳ

Phí phạt trả nợ trước hạn = tỷ lệ phí trả nợ trước hạn x số nợ gốc còn lại

Bước 3: Đối chiếu lại số liệu do đơn vị cho vay tính toán và kết quả bạn tính toán để thống nhất số tiền phải thanh toán

Bước 4: Khách hàng thực hiện nộp tiền vào tài khoản thanh toán để tổ chức tín dụng tiến hành thu nợ

Bước 5: Khách hàng ký hợp đồng thanh lý hợp đồng tín dụng với tổ chức tín dụng hoặc bản xác nhận tất toán khoản vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ.