CÁCH TRA CỨU GIẤY NỘP TIỀN

  -  
Trong video trên, chúng tôi hướng dẫn các bước để lập giấy nộp tiền trên trang thuedientu.gdt.gov.vn bao gồm 3 bước như sau:Bước 1/ Chọn mục "Nộp thuế" trên thanh MenuBước 2/ Nhập đầy đủ thông tin như hướng dẫnBước 3/ Bấm nút "Hoàn thành"Bước 4/ Chọn "Ký và nộp"

Bước 1: Bạn chọn menu “Nộp thuế”– Hệ thống hiển thị mặc định màn hình Lập giấy nộp tiền


*

Nhấn nút “Truy vấn số thuế PN”: chức năng tham khảoHệ thống thực hiện kiểm tra thông tin “Cơ quan quản lý thu” và lấy thông tin chi tiết các khoản nợ thuế của NNT từ hệ thống sổ thuế của Cơ quan Thuế đã được lọc theo “Cơ quan quản lý thu” và hiển thị chi tiết lên màn hình lưới dữ liệu “Chi tiết khoản nộp” các khoản nộp ngân sách nhà nước gồm: STT; Nội dung các khoản nộp NSNN; Số tiền; Mã NDKT; Mã chương; Kỳ thuế.Hoặc NNT có thể nhập trực tiếp các khoản nộp NSNN, số tiền, mã NDKT, mã chương và số tiền phải nộp ở phần lưới dữ liệu “Chi tiết khoản nộp”.Nhấn nút “
*

”: Để tra cứu mã NDKT nếu NNT muốn tìm kiếm.Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu danh mục NDKT


*

Lưu ý:

Bắt buộc phải nhập ít nhất một dòng khoản nộp. Trong đó, thông tin nội dung kinh tế, kỳ thuế, mã NDKT, mã chương, số tiền không được để trống.

Bạn đang xem: Cách tra cứu giấy nộp tiền

Bạn đang xem: Cách tra cứu giấy nộp tiền

Nhấn “Thêm dòng”: Hệ thống chèn thêm một dòng trống thông tin khoản nộp vào phía dưới dòng hiện tại.Nhấn “Xóa” dòng: Hệ thống xóa bỏ dòng được chọn khỏi lưới dữ liệu.

Xem thêm: Cách Ứng Xử Trong Cuộc Sống Hằng Ngày, Khôn Ngoan

Nhấn “thiết lập lại”: Hệ thống xóa hết dữ liệu đã nhập trên giấy nộp tiền.Lưu thông tin giấy nộp tiền: Hệ thống lưu các thông tin đã nhập trên giấy nộp tiền

Bước 3: Nhấn nút “Hoàn thành

Sau khi nhập đẩy đủ thông tin, NNT nhấn nút “hoàn thành” để hoàn tất việc lập giấy nộp tiềnHệ thống kiểm tra thông tin nhập vào:Nếu các thông tin kiểm tra không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo trực tiếp trên màn hình cho NNT lỗi để NNT thực hiện sửa lại.Nếu nội dung GNT vượt quá giới hạn 210 ký tự thì hệ thống cảnh báoNếu thông tin hợp lệ, hệ thống hiển thị màn hình “Chi tiết giấy nộp tiền”.NNT xem lại chi tiết giấy nộp tiền để kiểm tra lại thông tin đã đúng hay chưa.Nhấn nút “Sửa” quay về màn hình nhập giấy nộp tiền để sửa lại thông tin.Nhấn nút “Xóa” để xóa giấy nộp tiền vừa lập.Nhấn nút “In GNT” để in chi tiết GNT


*

Bước 4: Nhấn nút “Ký và nộp

Trường hợp người lập GNT có chữ ký số để ký GNT:Cho phép NNT thực hiện ký và nộp GNT đã được thành lập thành công.Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN.

Xem thêm: Xin Cách Restore Iphone Giu Nguyen Phien Ban, Cách Để Khôi Phục Iphone Mà Không Cập Nhật


*

Nhập mãPINđúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống thông báo ký điện tử thành công và gửi GNT tới Cơ quan thuế.