Cách vẽ sơ đồ tư duy sáng tạo

  -  

Làm cầm làm sao nhằm bạn có thể kết nối các ý tưởng, biểu đạt những mối quan hệ thân những phần cùng nhau, và không ngừng mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ tư duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ thứ bốn duy tương xứng với bạn

Những mẹo này là điểm bắt đầu nhằm tạo nên một sơ đồ gia dụng tứ duy.

Cuối thuộc, những sàng lọc xây đắp nhưng các bạn lựa chọn đề nghị phụ thuộc vào báo cáo bạn có nhu cầu hình dung với mục đích của sơ vật tứ duy của công ty.

Điều quan trọng độc nhất là, hãy nghĩ về người theo dõi của người tiêu dùng lúc tạo thành sơ đồ tứ duy:

Họ đề xuất đọc tin gì để phát âm sơ đồ vật tư duy của bạn?Nó cần phải cụ thể đến hơn cả nào?Quý khách hàng hoàn toàn có thể làm những gì để sơ đồ gia dụng bốn duy của doanh nghiệp thu hút hơn?