Kinh nghiệm bạc nhớ là rơi theo ngày

  -  
Kinh Nghiệm Lô Đề Bạc Bẽo Nhớ