BÀI TẬP VỀ CÁCH PHÁT ÂM ED

  -  
... Wanted / wɒntid /Needed / ni:did /Stoped / stɒpt /Laughed / lɑ:ft /Cooked / kʊkt /Sentenced / entənst /Washed / wɒ∫t /Watched / wɒt∫t /Played / pleid /Opened / 'əʊpənd ... số từ kết thúc bằng ed được dùng làm tính từ, đuôi ed được phát âm là /id/:Aged / eidʒid /Cao tuổi. lớn tuổiBlessed / 'blesid / Thần thánh, thiêng liêngCrooked / 'krʊkid ... oằn, vặn vẹoDogged / 'dɒgid /Gan góc, gan lì, bền bìNaked / 'neikid / Trơ trụi, trần truồngLearned / 'lɜ:nid /Có học thức, thông thái, uyên bácRagged / 'rægid...

Bạn đang xem: Bài tập về cách phát âm ed


*

*

*

*

*

... sacrificed B. finished C. fixed D. seized15. A. needed B. booked C. stopped D. washed16. A. loved B. teased C. washed D. rained17. A. packed B. punched C. pleased D. pushed 18. A. filled B. naked ... quarrelled D. carried6. A. tried B. obeyed C. cleaned D. asked7. A. packed B. added C. worked D. pronounced8. A. watched B. phoned C. referred D. followed9. A. agreed B. succeeded C. smiled D. ... followed23. A. called B. passed C. talked D. washed 24. A. landed B. needed C. opened D. wanted25. A. cleaned B. attended C. visited D. started26. A. talked B. fished C. arrived D. stepped27....

Xem thêm: Trọn Bộ Cách Kiểm Tra Iphone 12 Pro Max Chính Hãng, Cách Kiểm Tra Iphone Chính Hãng Apple 100%


... bægz/speeds / spi:dz/2. The pronunciation of ed endings (cách đọc âm cuối ed) Đuôi ed xuất hiện trong động từ có quy tắc chia ở quá khứ hoặc quá khứ phân từ. Cách phát âm đuôi ed như sau:/id/ ... “s/es” (cách đọc âm cuối “s/es”)Phụ âm cuối “s” thường xuất hiện trong các danh từ dạng số nhiều và động từ chia ở thì hiện tại đơn với chủ nghữ là ngôi thứ 3 số ít.Có 3 cách phát âm phụ âm cuối ... động từ có tận cùng là phụ âm /t/ hoặc /d/Khi động từ tận cùng bằng phụ âm vô thanh /p/, /f/, /k/, /s/, /∫/, /ʧ/ Khi động từ tận cùng là các nguyên âm và các phụ âm còn lại ...

Xem thêm: Cách Nuôi Vịt Con Mới Nở - Thức Ăn Cho Vịt Con Mau Lớn Tăng Trọng Nhanh


Phân loại, lựa chọn hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập nhằm phát huy tính tích cực và giúp học sinh nắm vững kiến thức khi học chương sóng cơ và sóng âm vật lí 12 THPT


Nghiên cứu lựa chọn hệ thống bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho sinh viên chuyên sâu bóng đá.


... khoảng 17 % là hợp lý.- Các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ chưa được sử dụng một cách đa dạng, các bài tập không bóng còn sử dụng nhiều, trong khi đó các bài tập chuyên môn có bóng thì ít ... giành cho tập luyện sức mạnh tốc độ còn ít. Các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ chưa được sử dụng một cách hợp lý. Chính vì vậy, việc lựa chọn được những bài tập có hiệu quả nhất nhằm phát triển ... tắc 4: Các bài tập phải có tính hiệu quả, nghĩa là các bài tập phải nâng cao được năng lực sức mạnh tốc độ cho sinh viên.- Nguyên tắc 5: Các bài tập phải có tính đa dạng, tạo hứng thú tập luyện...