CÁC TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TRONG TIẾNG ANH

  -  

“TIMMY nhắm tới kim chỉ nam xây dựng một chương trình đào tạo được thiêt kế dành riêng cho người đi làm việc cùng với đa số văn bản cùng năng lực gần cạnh cùng với môi trường xung quanh văn phòng. Tiếp cận sự việc theo phương pháp “Learning-By-Doing” để học viên có thể vận dụng vào các bước thực tiễn ngay sau mỗi buổi học.”

Đăng ký kết ngay lập tức


Bạn đang xem: Các từ chỉ tính cách trong tiếng anh


*Xem thêm: Cách Nấu Cháo Hạt Vỡ Cho Bé, 1Kg Bột Ăn Dặm Cán Vỡ Nấu Cháo Cho Bé Tập Ăn Thô

*

*Xem thêm: Mách Mẹ Cách Cắt Tóc Cho Bé Gái : Phải Đúng Thời Điểm!, Tưởng Khó Mà Dễ Mẹ Ơi!

*

Cheerful /’t∫iəful/: phấn kích, hớn hsinh sống, tươi mỉm cười, phấn khởi

Funny /’fʌni/: Vui vẻ

Happy /’hæpi/: vui vẻ

Humorous /’hju:mərəs/: Hài hước

Optimistic /,ɒpti’mistik/: Lạc quan

Witty /ˈwɪti/: dí dỏm

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH THÂN THIỆNAdaptable /ə’dæptəbl/: hoàn toàn có thể say mê nghi, rất có thể say mê ứng

Adorable /ə’dɔ:rəbl/: đáng yêu, xứng đáng quý mến

Affectionate /ə’fek∫nit/: thân thiết, trìu mến

Gentle /ˈdʒentl/: hiền lành hòa, vơi dàng

Friendly /frendli/: thân thiện

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TÍCH CỰCBrave sầu /breɪv/: dũng mãnh, can đảm

Brilliant /ˈbrɪliənt/: tài tía, xuất chúng

Boundless /’baundlis/: vô hạn, bao la, không bờ bến

Bright /braɪt/: lý tưởng, hợp lý, nhanh hao trí, tự tin, tỏa nắng rực rỡ, sáng sủa ngời,

rạng rỡ

Calm /kɑːm/: điềm tĩnh

Cautious /ˈkɔːʃəs/: cẩn trọng

Charming /ˈtʃɑːmɪŋ/: hấp dẫn, quyến rũ

Childish /ˈtʃaɪldɪʃ/: trẻ con

Clever /ˈklevər/: khôn ngoan

Considerate /kənˈsɪdərət/: chu đáo

Cooperative /kəʊˈɒpərətɪv/: gồm lòng tin hòa hợp tác

Courageous /kəˈreɪdʒəs/: gan dạ

Creative /kriˈeɪtɪv/: sáng tạo

Daring /ˈdeərɪŋ/: apple bạo

Generous /’dʒenərəs/: rộng lớn lượng, hào pchờ, thịnh soạn, khoan hồng

Gentle /’dʒentl/: nhân hậu, dịu dàng, dìu dịu, hòa nhã

Glib /glib/: lỉm lỉnh, liến thoắng

Good /gʊd/: cừ, tốt, xuất sắc, đảm nhiệm, được việc

Gorgeous /’gɔ:dʒəs/: hay rất đẹp, xinh tươi, giỏi vời

Faithful /ˈfeɪθfl/: bình thường thủy

Hardworking /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/: siêng chỉ

Honest /ˈɒnɪst/: trung thực

Humble /ˈhʌmbl/: từ tốn, nhũn nhặn nhường

Imaginative sầu /ɪˈmædʒɪnətɪv/: có trí tưởng tượng phong phú

Intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/: thông minh

Impartial /im’pɑ:∫əl/: công bình, ko thiên vị, vô tư

Industrious /in’dʌstriəs/: cần mẫn, siêng năng

Instinctive /in’stiηktiv/: theo bạn dạng năng, vày bạn dạng năng

Loyal /ˈlɔɪəl/: trung thành

Mature /məˈtʃʊər/: trưởng thành

Merciful /’mə:siful/: hiền lành, khoan dung

Modern /’mɔdən/: văn minh, tân thời

Naive sầu /naɪˈiːv/: nkhiến thơ

Patriotic /ˌpeɪtriˈɒtɪk/: yêu nước

Polite /pəˈlaɪt/: định kỳ thiệp

Responsible /rɪˈspɒnsəbl/: gồm trách nát nhiệm

Romantic /rəʊˈmæntɪk/: lãng mạn

Serious /ˈsɪəriəs/: đứng đắn, nghiêm túc

Skilful /ˈskɪlfl/: thuần thục, khéo léo

Smart /smɑːt/: đầy niềm tin, gọn gàng gàng

Soft /’sɒfti/: Dịu dàng

Studious /ˈstjuːdiəs/: chuyên học

Strict /strɪkt/: nghiêm khắc

Strong /strɒŋ/: to gan lớn mật mẽ

Vulnerable /ˈvʌlnərəbl/: ước ao manh, dễ dẫn đến tổn định thương

Weak /wiːk/: yếu đuổi

Wise /waɪz/: thông thái

Tolerant /ˈtɒlərənt/: khoan dung

Trustworthy /ˈtrʌstwɜːði/: đáng tin cậy

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NỘIAbove-board /ə’bʌv’bɔ:d/: thẳng thắn, không bít đậy, ko giấu giếm

Cagey /’keidʒi/ or cagy /’keidʒi/: kín đáo đáo, khó khăn ngay gần, ko dỡ mở

Cold /kould/: giá lùng

Introverted /’intrəvə:tid/: hướng nội, nhút ít nhát

Independent /ˌɪndɪˈpendənt/: độc lập

Individualistic: theo chủ nghĩa cá nhân

Gullible /ˈɡʌləbl/: đơn thuần, cả tin

Lonely /ˈləʊnli/: cô đơn

Mysterious /mɪˈstɪəriəs/: bí ẩn

Quiet /ˈkwaɪət/: im lặng

Shy /ʃaɪ/: nhút ít nhát

Thoughtful /ˈθɔːtfl/: trầm bốn, chín chắn

Understanding /,ʌndə’stændiη/: gọi biết

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NGOẠIAdventurous /ədˈventʃərəs/: yêu thích phiêu lưu

Active sầu /’æktiv/: tích cực và lành mạnh, nkhô cứng nhứa hẹn, lanh lợi

Agreeable /ə’gri:əbl/: dễ chịu, đáng yêu và dễ thương, vui lòng, sẵn sàng chuẩn bị, tán thành

Aggressive sầu /ə’gresiv/: tháo dỡ vát, xông xới, năng nổ

Alert /ə’lə:t/: cảnh giác, thông minh, tỉnh táo

Alluring /ə’lujəriη/: gợi cảm, lôi cuốn, cám dỗ, tất cả duyên, làm mê mệt, làm xiêu lòng lòng

Beneficent /bi’nefisənt/: tốt làm phúc, tốt làm việc thiện nay, từ bỏ trung tâm, thương thơm fan, nhân từ

Benign /bi’nain/ or benignant /bi’nignənt/: xuất sắc, hiền từ, dịu hiền

Capable /’keipəbl/: gồm năng lượng, nhuần nhuyễn, xuất sắc, gồm khả năng

Carekhông lấy phí /ˈkeəfriː/: vô lo vô nghĩ

Curious /ˈkjʊəriəs/: tò mò

Easy-going /ˌiːzi.ˈɡəʊɪŋ/: dễ tính, phía ngoại

Extroverted /’ekstrəvə:tid/: Hướng ngoại

Eager /ˈiːɡər/: nhiệt tình

Energetic /ˌenəˈdʒetɪk/: hoạt bát

Enthusiastic /in,θju:zi’æstik/: Nhiệt tình, hăng hái

Generous /ˈdʒenərəs/: rộng thoải mái, rộng lượng

Open-minded /,əʊpən’maindid/: Cởi mngơi nghỉ, hào phóng, phóng khoáng

Out going /aʊt ‘gəʊiη/: Cởi msống, thoải mái

Helpful /ˈhelpfl/: hay góp đỡ

Kind /kaind/ : Tốt bụng

Mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/: tinc nghịch

Resourceful /rɪˈsɔːsfl/: toá vát, khôn khéo

Self-confident /ˌself.ˈkɒnfɪdənt/: tự tin

Timid /ˈtɪmɪd/: rụt rè

Talkative /ˈtɔːkətɪv/: hoạt ngôn

Upbeat /’ʌpbi:t/: lạc quan, vui vẻ

Vigorous /’vigərəs/: linh động, đầy sinch lực, trẻ khỏe, cường tráng

Vivacious /vi’vei∫əs/: sôi nổi, linh hoạt, lanh lợi

Tính tự chỉ tính giải pháp kiêu ngạoArrogant /’ærəgənt/: kiêu ngạo, sang chảnh, ngạo mạn

Bossy /ˈbɒsi/: xuất xắc sai bảo fan khác

Conceited /kənˈsiːtɪd/: trường đoản cú phú, kiêu kỳ, tự kiêu trường đoản cú đại

Haughty /’hɔ:ti/: tự thị, ngạo nghễ

Vain /vein/: kiêu kỳ, trường đoản cú phụ

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TIÊU CỰC

Ambitious /æmˈbɪʃəs/: ttê mê vọng

Angry /’æηgri/: giận dữ, khó tính, cáu

Artful /’ɑ:tful/: gian giảo, tinh rỡ, quái đản, lắm mưu mẹo

Ashamed /ə’∫eimd/: mắc cỡ, hổ thứa, ngượng

Avaricious /,ævə’ri∫əs/: hám lợi, tđam mê lam

Awful /’ɔ:ful/: siêu giận dữ, khó tính vô cùng

Bad-tempered /’bæd’tempəd/: hay cáu, xấu tính, dễ dàng nổi nóng

Badly-behaved /’bædli bɪˈheɪvd/: thô lỗ

Blackguardly /’blægɑ:dli/: ti tiện, tục tĩu

Blunt /blʌnt/: không ý tứ, thô lỗ, toạc móng heo (lời nói)

Brash /bræ∫/ (Ame.): láo xược, láo lếu xược

Careless /’keəlis/: thiếu cẩn trọng, sơ sẩy, lơ đphưỡn, cẩu thả

Caddish /’kædi∫/: vô dạy dỗ, đểu cáng

Capricious /kə’pri∫əs/: thất hay, đồng bóng

Crazy /ˈkreɪ.zi/: điên, điên cuồng, dại dột xuẩn

Cross /krɔs/: bực mình, gắt gắt (khổng lồ be cross with somebody: cáu với ai đó)

Crotchety /’krɔt∫iti/: cộc cằn

Crude /kru:d/: thô tục, tục tĩu, thô bạo, thô bỉ

Cunning /’kʌniη/: man trá, tinh ma lặt vặt, láu tôm láu cá, xảo trá

Cold-blooded /kould blʌdid/: nhẫn vai trung phong, hung tàn, gồm tiết lạnh

Coherent /kou’hiərənt/: mạch lạc, chặt chẽ

Clumsy /’klʌmzi/: dềnh dàng về, lóng ngóng

Cynical /’sinikəl/: tốt hoài nghi,xuất xắc chỉ trích cay độc, hay nhạo báng, chế giễu cợt