CÁCH LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

  -  

Hướng dẫn lập bảng báo cáo công dụng kinh doanh theo Thông bốn 200. Báo cáo KQHĐKD phản ánh tình trạng cùng kết quả hoạt động sale của người tiêu dùng, bao hàm hiệu quả từ bỏ hoạt động sale bao gồm và tác dụng từ bỏ các hoạt động tài chủ yếu với vận động không giống của người tiêu dùng. Bài viết sau đây xin gợi ý các bạn lập bảng report kết quả sale theo Thông bốn 200.

Bạn đang xem: Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh

1. Nguyên ổn tắc lập bảng report hiệu quả sale theo Thông tứ 200 buộc phải giữ ý:

– Doanh nghiệp khi lập bảng Báo cáo tác dụng chuyển động marketing tổng phù hợp thân doanh nghiệp lớn với đơn vị cấp bên dưới không tồn tại tứ biện pháp pháp nhân hạch toán phụ thuộc vào, doanh nghiệp bắt buộc loại bỏ toàn cục các khoản doanh thu, các khoản thu nhập, chi phí tạo ra tự những thanh toán giao dịch nội cỗ.

Báo cáo tác dụng hoạt động marketing gồm có 5 cột:

– Cột số 1: Các tiêu chí báo cáo;

– Cột số 2: Mã số của những tiêu chuẩn tương ứng;

– Cột số 3: Số hiệu tương xứng cùng với các chỉ tiêu của report này được diễn đạt chỉ tiêu trên Bản tmáu minc Báo cáo tài chính;

– Cột số 4: Tổng số tạo ra trong kỳ báo cáo năm;

– Cột số 5: Số liệu của năm kia (để so sánh).

2. Trung tâm lập bảng báo cáo công dụng marketing theo Thông tứ 200

– Căn uống cứ đọng Báo cáo kết quả hoạt động sale của năm trước.

– Cnạp năng lượng cứ vào sổ kế tân oán tổng đúng theo và sổ kế toán chi tiết vào kỳ dùng cho các thông tin tài khoản từ loại5 mang đến một số loại 9.

*

Hình ảnh: Cách lập bảng report hiệu quả kinh doanh theo thông tư 200

3. Cách lập bảng báo cáo tác dụng kinh doanh theo Thông tứ 200 đối với từng chỉ tiêu.

3.1. Doanh thu bán sản phẩm cùng cung ứng dịch vụ (Mã số 01):

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là luỹ kế số phát sinh mặt Có TK 51một trong các kỳ report.

– Lúc đơn vị chức năng cấp cho bên trên lập báo cáo tổng phù hợp với những đơn vị cấp dưới không có bốn bí quyết pháp nhân, những khoản lệch giá bán sản phẩm với cung cấp hình thức gây ra tự những giao dịch nội bộ các phải thải trừ.

– Chỉ tiêu này không bao gồm những loại thuế gián thu, nlỗi thuế GTGT tất cả thuế GTGT nộp theo cách thức trực tiếp, thuế tiêu trúc đặc biệt quan trọng, thuế xuất khẩu, thuế đảm bảo an toàn môi trường xung quanh với những loại thuế, tầm giá loại gián thu khác.(Đây là 1 điểm không giống của report công dụng marketing theo Thông tư 200/2014/TT-BTC với báo cáo hiệu quả sale theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC)

3.2. Các khoản giảm trừ lợi nhuận (Mã số 02):

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là tổng phát sinh Nợ TK 511 đối ứng cùng với bên Có các TK 521 trong các kỳ báo cáo.

– Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản thuế loại gián thu, mức giá mà doanh nghiệp ko được hưởng đề nghị nộp NSNN vị những khoản này về thực chất là các khoản thu hộ Nhà nước, không bên trong cơ cấu lợi nhuận cùng ko được xem như là khoản giảm trừ doanh thu. (Đây là 1 trong những điểm không giống của report hiệu quả sale theo Thông tư 200/2014/TT-BTC với báo cáo hiệu quả kinh doanh theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC)

3.3. Doanh thu thuần về bán sản phẩm với cung ứng hình thức (Mã số 10):

Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02

3.4. Giá vốn hàng chào bán (Mã số 11):

– Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số gây ra mặt Có TK 632 đối ứng bên Nợ TK 911 trong những kỳ báo cáo.

3.5. Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm cùng cung ứng hình thức (Mã số 20):

Mã số đôi mươi = Mã số 10 – Mã số 11

3.6. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21):

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là luỹ kế số tạo nên bên Nợ TK 515 đối ứng với bên Có TK91một trong kỳ report.

Xem thêm: Top 8 Ứng Dụng Hack Tất Cả Các Game Trên Ch Play, Cách Hack Full Tiền Tất Cả Game Trên Ch Play

3.7. giá thành tài bao gồm (Mã số 22):

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là luỹ kế số gây ra bên Có TK 635 đối ứng với bên Nợ TK91một trong các kỳ report.

3.8. giá thành lãi vay (Mã số 23):

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được căn cứ vào Sổ kế toán thù chi tiết Tài khoản 635 (chi tiết chi phí lãi vay)

3.9. giá cả bán sản phẩm (Mã số 25):

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số số phát sinh mặt Có TK 641 đối ứng với bên NợTK 91một trong những kỳ report.

3.10. Chi phí thống trị công ty lớn (Mã số 26):

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số gây ra bên Có TK 642 đối ứng cùng với mặt NợTK 911 trong kỳ report.

3.11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (Mã số 30):

Chỉ tiêu này phản ánh công dụng vận động marketing của công ty vào kỳ báo cáo.

Mã số 30 = Mã số 20 + (Mã số 21 – Mã số 22) – Mã số 25 – Mã số 26

3.12. Thu nhập không giống (Mã số 31):

– Số liệu để ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào tổng cộng gây ra mặt Nợ TK 711 đối ứng với bên Có TK 911 trong những kỳ báo cáo.

– Riêng so với thanh toán tkhô hanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là phần chênh lệch thân khoản thu từ việc tkhô cứng lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT cao hơn quý hiếm sót lại của TSCĐ, BĐSĐT với chi phí tkhô nóng lý.

3.13. Chi phí khác (Mã số 32):

– Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này được địa thế căn cứ vào tổng thể tạo ra mặt Có TK 811 đối ứng cùng với bên Nợ TK 911 trong những kỳ report.

– Riêng so với thanh toán giao dịch tkhô cứng lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là phần chênh lệch thân khoản thu từ những việc thanh khô lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT bé dại hơn cực hiếm còn lại của TSCĐ, BĐSĐT cùng chi phí thanh hao lý.

3.14. Lợi nhuận không giống (Mã số 40):

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32

3.15. Tổng ROI kế toán trước thuế (Mã số 50):

Mã số 50 = Mã số 30 – Mã số 40

3.16. Chi phí thuế các khoản thu nhập công ty lớn hiện nay hành (Mã số 51):

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào tổng cộng tạo nên mặt Có TK 8211 đối ứng với bên Nợ TK 911 bên trên sổ kế toán thù cụ thể TK 8211, hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 8211 đối ứng với mặt Có TK 911 trong những kỳ report.

3.17. giá cả thuế thu nhập doanh nghiệp lớn hoãn lại (Mã số 52):

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng thể tạo nên bên Có TK 8212 đối ứng với mặt Nợ TK 911 bên trên sổ kế tân oán cụ thể TK 8212, hoặc địa thế căn cứ vào số gây ra bên Nợ TK 8212 đối ứng cùng với mặt Có TK 911 trong kỳ report.

Xem thêm: Tranh Cãi Giá Khách Sạn Cách Ly Ở Tphcm Dễ Dàng Trên Traveloka!

3.18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập cá nhân công ty (Mã số 60):

Mã số 60 = Mã số 50 – ( Mã số 51 + Mã số 52)

3.19. Lãi cơ phiên bản trên cổ phiếu (Mã số 70):

Lãi cơ bản trên CP = (Lợi nhuận hoặc lỗ phân chia mang đến cổ đông cài đặt CP phổ -Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi ) /Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu càng nhiều vẫn lưu hành vào kỳ

3.trăng tròn. Lãi suy giảm bên trên cổ phiếu (Mã số 71)

Lãi suy giảm bên trên CP được xác định nhỏng sau

Lãi suy bớt trên cổ phiếu = (Lợi nhuận hoặc lỗ phân chia cho cổ đông mua CP càng nhiều thông -Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi ) / (Số lượng bình quân gia quyền của CP phổthông sẽ lưu giữ hành vào kỳ +Số lượng cổ phiếu nhiều dự loài kiến được thi công thêm )

4. Tải mẫu mã bảng báo cáo hiệu quả kinh doanhtheo thông bốn 200

+ Mẫuwordbảng báo cáo tác dụng marketing theo thông tứ 200

+ Mẫu excelbảng report hiệu quả marketing theo thông tư 200

5. Tải ứng dụng kế toán thù excel theo thông tứ 200

Các chúng ta chat với support viên giờ đồng hồ hành chủ yếu nhằm download những file bên trên nha

Có thể chúng ta quan liêu tâm:

Tải thông tứ trọn cỗ thông tứ 200 - rất đầy đủ gì

Cách lập bảng cân đối kế tân oán theo thông bốn 200

Cách lập bảng lưu lại chuyển khoản tệ theo thông tứ 200

Cách lập bạn dạng tngày tiết minh báo cáo tài chủ yếu theo thông tư 200

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính, kiểm soát và chỉnh sửa sổ sách

Hướng dẫn quyết toán thuế mới nhất

Các chính sách kế toán hiện hành

Khóa kế toán thù tổng hòa hợp thực hành thực tế bên trên hóa đơn, hội chứng từ bỏ thực tế, Excel, Misa, HTKK ...thực hành giải pháp xử lý những nhiệm vụ hạch toán thù, tính thuế, kê knhị thuế, tính lương, trích khấu hao....lập report tài thiết yếu, quyết toán thù thuế thời điểm cuối năm ...

*

tặng ngay ngay lập tức 400.000 đồng lúc đăng ký trước 3 tới 5 ngày ( 200.000 tiền khía cạnh + 200.000 voucher)khuyến mãi thêm 200.000 đồng xu tiền mặt Khi tất cả voucher của học tập viên cũ tặngkhuyến mãi thêm 50.000 cho mỗi sinch viêntặng cẩm nang kế toán thuế rất lôi cuốn với tiện lợiMiễn giá tiền bảng khối hệ thống thông tin tài khoản kế toán in màu đẹpMiễn phí khóa năng lực viết CV và chất vấn xin việcMiễn phí tổn 100% tài liệu trọn khóa họcMiễn phí tổn 100% lệ phí tổn thi và cấp bệnh chỉĐược cấp phiên bản quyền ứng dụng MISA SME trị giá 10.990.000đ , và ứng dụng kế toán Excel

Từ khóa: Cách lập bảng báo cáo kết quả marketing theo Thông bốn 200, Hướng dẫn lập lập bảng báo cáo hiệu quả kinh doanh theo Thông tư 200, Hướng dẫn lập lập bảng report KQKD theo Thông bốn 200