Cách tìm tập xác định của hàm số mũ

  -  

Tìm tập khẳng định của hàm số nón, lũy quá, lôgarit

Với Tìm tập khẳng định của hàm số nón, lũy thừa, lôgarit Toán thù lớp 12 có đầy đủ cách thức giải, ví dụ minch họa cùng bài bác tập trắc nghiệm bao gồm giải mã cụ thể sẽ giúp học viên ôn tập, biết cách làm dạng bài bác tập Tìm tập xác minh của hàm số nón, lũy quá, lôgarit từ bỏ đó đạt điểm trên cao vào bài thi môn Tân oán lớp 12.

Bạn đang xem: Cách tìm tập xác định của hàm số mũ

*

A. Phương pháp điệu & Ví dụ

Bài tân oán 1: Tập xác định của hàm lũy thừa, hàm vô tỷ

Xét hàm số y = α

• Lúc α nguyên ổn dương: hàm số xác định Lúc còn chỉ Khi f(x) xác minh.

• lúc α nguyên âm: hàm số xác minh lúc còn chỉ khi f(x) ≠ 0.

• Khi α không nguyên: hàm số xác minh khi và chỉ còn Lúc f(x) > 0.

Xem thêm: Cách Làm Bùn Trồng Sen Mini Nhiều Màu, Cách Làm Bùn Trồng Sen Mini

Bài toán thù 2: Tập xác minh của hàm số logarit

• Hàm số y = logaf(x) xác minh

*

• Hàm số y = logg(x)f(x) xác định

*

• Hàm số y = (f(x))g(x) xác định ⇔ f(x) > 0

ví dụ như minch họa

Bài 1: Tìm tập khẳng định của hàm số

*

Hướng dẫn:

*

Bài 2: Tìm tập khẳng định D của hàm số y=(x2-1)-8

Hướng dẫn:

Hàm số xác định Lúc còn chỉ Lúc x2-1 ≠ 0 ⇔ x ≠ ±1

Bài 3: Tìm tập xác minh của hàm số

*

Hướng dẫn:

*

Bài 4: Tìm tập khẳng định D của hàm số y=log(x2-6x+5)

Hướng dẫn:

*

Bài 5: Tìm tập khẳng định của hàm số y=(x2-16)-5-ln(24-5x-x2).

Hướng dẫn:

Tập khẳng định của hàm số y = (x2-16)-5 - ln(24-5x-x2)là:

*

Vậy tập khẳng định là : D=(-8;3)-4.

B.

Xem thêm: Top 50 Cách Bấm Kí Tự Đặc Biệt Trên Máy Tính Windows, Cách Gõ Các Ký Tự Đặc Biệt Trên Máy Tính Windows

các bài luyện tập vận dụng

Bài 1: Tìm tập xác định D của hàm số

*

Lời giải:

Hàm số xác định khi và chỉ lúc 1-x2 ≠ 0 ⇔ x ≠ ±1

Bài 2: Tìm tập xác định D của hàm số

*

Lời giải:

Hàm số xác định Khi và chỉ Khi 1-2x > 0 ⇔ x 0 ⇔ x 2 > 0 ⇔ -1/2 x+2-125 > 0 ⇔ 5x+2 > 53 ⇔ x > 1.

Vậy tập xác định D=(1;+∞).

Bài 9: Tìm tập xác định của hàm số

*

Lời giải:

Hàm số có nghĩa khi

*

⇔ 3x+1 > 0 ⇔ x > -1/3.

*

Bài 10: Tìm tập xác định D của hàm số

*

Lời giải:

Hàm số khẳng định Khi còn chỉ Khi

*

Bài 11: Tìm tập xác định D của hàm số

*

Lời giải:

Hàm số khẳng định khi x2 - 2x > 0 ⇔ x 2

Vậy tập xác minh của hàm số là D = (-∞ 0) ∪ (2; +∞)

Bài 12: Tìm tập xác định D của hàm số

*

Lời giải:

Ta tất cả hàm số khẳng định khi -2x2 + 8 > 0 ⇔ -2 2(4x-2x+m) tất cả tập xác minh D=R.

Lời giải:

Hàm số có tập xác minh D = R khi 4x - 2x + m > 0, (1), ∀x ∈ R

Đặt t = 2x, t > 0

Lúc kia (1) đổi mới t2 - t + m > 0 ⇔ m > -t2+t, ∀ t ∈ (0;+∞)

Đặt f(t) = -t2 + t

Lập bảng trở thành thiên của hàm f(t) = -t2 + t bên trên khoảng tầm (0;+∞)

Yêu cầu bài tân oán xảy ra Lúc

*

Bài 15: Tìm tất cả những quý giá thực của tđê mê số m nhằm hàm sốy=log⁡(x2-2x-m+1) gồm tập khẳng định là R.