Cách Xác Định Tọa Độ Địa Lý Trên Bản Đồ

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

–Kinh độ:Kinh độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số đo từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc

– Vĩ độ:Vĩ độ địa lý của một điểm là góc hợp bởi đường dây dọi đi qua điểm đó và mặt phẳng xích đạo.

Bạn đang xem: Cách xác định tọa độ địa lý trên bản đồ

–Tọa độ địa lí của 1 điểmlà kinh độ và vĩ độ của điểm đó.

Xác định kinh độ vĩ độ trên bản đồ

Trên mỗi tấm bản đồ đều được in các đường kinh độ và vĩ độ, dựa vào đó ta có thể xác định được tọa độ địa lý, và cách xác định tọa độ 1 điểm trên bản đồ như sau:

Viết:

Kinh độ trênVĩ độ dưới

*

Cho biết cách xác định tọa độ địa lý trên Địa Cầu.


Lớp 6 Toán
4
0
Gửi Hủy

lấy tọa độ Trái Đát đã học nhân 2


Đúng 0

Bình luận (0)

nhờ vào đường kinh tuyến và vỹ tuyến gốc


Đúng 0
Bình luận (0)

Cần dựa vào các đường kinh , vĩ tuyến


Đúng 0
Bình luận (0)

Câu3 (1điểm):XácđịnhtọađộđịalýđiểmA, Btheohìnhsau:

*


Lớp 6 Địa lý
1
1
Gửi Hủy

A: 10 độ T , 10 độ B

B: 20 độ Đ , 10 độ N


Đúng 1

Bình luận (0)

1, Thế nào là kinh tuyến gốc , vĩ tuyến gốc , xác định tọa độ địa lý .

Nêu các dạng lưới kinh tuyến , vĩ tuyến .


Lớp 6 Địa lý
2
0
Gửi Hủy

Kinh tuyến gốc, còn gọi là kinh tuyến gốc 1 số không là kinh tuyến có kinh độ bằng 0°, đi ngang qua đài thiên văn Hoàng gia Greenwich, Luân Đôn, nước Anh. Bên trái của kinh tuyến gốc là các kinh tuyến Tây, bên phải kinh tuyến gốc là các kinh tuyến Đông

Vĩ tuyến gốc làđườngvĩ tuyếncó vĩ độ 0 độ hay còn gọilàxích đạo. Câu 2 : – Kinh độ của một điểmlàkhoảng cách tính bằng số độ,từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyếngốc. – Vĩ độ của một điểmlàkhoảng cách tính bằng số độ, từvĩ tuyếnđi qua điểm đó đếnvĩ tuyến gốc(đường xích đạo)

Các đường kinh tuyến bằng nhau (do ddường kinh tuyến là đường nối liền hai cực của trái đất, mà trái đất là dạng hình cầu)

Các đường vĩ tuyếncó đường kính nhỏ dần từ vĩ tuyến gốc đến cácvĩ tuyến ở gần cực Trái Đất


Đúng 0
Bình luận (2)

kinh tuyến gốc

Kinh tuyến gốc, còn gọi là kinh tuyến gốc 1 số không là kinh tuyến có kinh độ bằng 0°, đi ngang qua đài thiên văn Hoàng gia Greenwich, Luân Đôn, nước Anh. Bên trái của kinh tuyến gốc là các kinh tuyến Tây, bên phải kinh tuyến gốc là các kinh tuyến Đông.

vĩ tuyến gốc

Vĩ tuyến gốc isđườngvĩ tuyếnhaveđộ 0 độ hay còn gọiisxích đạo.

kinh độ

khoảng cách tính bằng số độ,từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyếngốc.

vĩ độ

Vĩ độ của một điểmlàkhoảng cách tính bằng số độ, từvĩ tuyếnđi qua điểm đó đếnvĩ tuyếngốc(đường xích đạo)


Đúng 4
Bình luận (5)

Trình bày khái niệm kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa lý? Cách xác định tọa độ một điểm?

Nhanh nha, cần gấp. Ai làm nhanh mik tick cho (^_^)


Lớp 6 Tiếng anh
3
0
Gửi Hủy

Bn này

Trong sách giáo khoa có hết

chịu khó mở ra mak tìm


Đúng 0

Bình luận (0)

Khái niệm về kinh độ , vĩ độ , tọa độđịa lý :

- Cáchxác điịnh vị trí của một điểmtrên bản đồ , quả Địa Cầu : Vị trí của một điểm trên bản đồ ( hoặc trên quả Địa Cầu ) được xác định là chỗ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua điểm đó .

- Kinh độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến Vĩ Tuyến Gốc .

- Vĩ độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ của vĩ tuyến đi qua điểm đó đến Vĩ Tuyến Gốc .

- Kinh độ , Vĩ độ của một điểm còn được gọi chung là tọa độ địa lý của điểm đó .

Xem thêm: Bẩy Cách Đưa Bạn Gái Lên Giường !, Cách Đưa Bạn Gái Lên Giường Lần


Đúng 0
Bình luận (0)

Kham khảo

Lý thuyết phương hướng trên bản đồ. kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí địa 6

e vào thống kê a ấn vào chữ màu xanh trog câu tl này sẽ ra

hc tốt


Đúng 0
Bình luận (0)

bạn nào trả lời đúng cho tick :

Địa láy nha:

Câu 1 :- nêu vị trí kích thước của trái đất

-nêu hệ thống kinh tuyến vàvỹ tuyến

Câu 2: - tỉ lệ bản đồ cho ta biết điiều gì?

có mấy dạng biểu hiện tỉ lệ bản đồ ? nêu tên các dạng

nêu cách tính khoảng cách thực địa dựa vào tỉ lệ bản đồ

Câu 3 :trên trái đất có những phương hướng nào ? nêu cách xácđịnh phương hướng trên bản đồ

Tọa độ địa lý là gì ? cách viết tọa độ địa lý.

Câu 4 :có mấy loại ,mấy dạng kí hiệu bản đồ ? nêu tên các loại

cách biểu hiện địa hình trên bản đồ


Lớp 6 Ngữ văn
3
0
Gửi Hủy

Câu 1:

1. Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời– Hệ Mặt trời bao gồm: Mặt trời và 8 hành tinh : sao Thủy, sao Kim, Trái Đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương.– Trái Đất ở vị trí thứ 3 theo thứ tự xa dần Mặt Trời.=>Ý nghĩa : Vị trí thứ ba của Trái Đất là một trong những điều kiện rất quan trọng góp phần để Trái Đất là hành tinh duy nhất có sự sống trong hệ Mặt Trời.

2. Hình dạng, kích thước của Trái Đất– Hình dạng:Trái Đất có hình cầu.– Kích thước,rất lớn:+ Bán kính : 6370km+ Xích đạo : 40076 km+ Diện tích : 510 triệu km2

3. Hệ thống kinh, vĩ tuyến+ Kinh tuyến : Là những đường nối liền 2 điểm cực Bắc và cực Nam có độ dài bằng nhau.+ Vĩ tuyến : Là những đường vuông góc với kinh tuyến có đặc điểm song song với nhau và độ dài nhỏ dần từ xích đạo về cực.+ Kinh tuyến gốc : Là kinh tuyến 0o qua đài thiên văn Grin-uyt nước Anh+ Vĩ tuyến gốc: là đường Xích đạo, đánh số 0o.+ Kinh tuyến Đông: những kinh tuyến nằm bên phải đường kinh tuyến gốc.+ Kinh tuyến Tây: Những kinh tuyến nằm bên trái kinh tuyến gốc.+ Vĩ tuyến Bắc : những vĩ tuyến nằm từ Xích Đạo lên cực bắc.+ Vĩ tuyến Nam: những vĩ tuyến nằm từ Xích Đạo xuống cực Nam.+ Nửa cầu Đông: Nửa cầu nằm bên phải vòng kinh tuyến 0o đến 180oĐ+ Nửa cầu Tây: Nửa cầu nằm bên trái vòng kinh tuyến 0o và 180oT+ Nửa cầu Bắc: Nửa bề mặt địa cầu tính từ Xích đạo lên cực Bắc.+ Nửa cầu Nam: Nửa bề mặt địa cầu tính từ Xích đạo đến cực Nam.– Công dụng của các đường kinh tuyến, vĩ tuyến:Dùng để xác định mọi địa điểm trên bề mặt Trái Đất.

Câu 2:

1. Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết

- Tỉ lệ bản đồ là tỉ số khoảng cách trên bản đồ so với khoảng cách tương ứng trên thựcđịa.

- Dựa vào tỉ lệ bản đồ chúng ta có thể biết được các khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thước thực của chúng trên thực địa.

2. Tỉ lệ bản đồ được biểu hiện ở mấy dạng

Tỉ lệ bản đồ được thể hiện ở hai dạng: tỉ lệ số và tỉ lệ thước.

3.Cách tính khoảng cách trên thực địa dựa vào tỉ lệ số và tỉ lệ thước:– Đánh dấu khoảng cách hai điểm.– Đo khoảng cách hai điểm– Dựa vào tỉ lệ số, tính 1cm trên thước bằng ……cm ngoài thực tế. Sau đó đổi ra đơn vị mét (m), hoặc kilômet (km).

Câu 3:

1. Phương hướng Trái Đất:

- Trên Trái Đất có 4 hướng chính: Đông, Tây, Nam, Bắc.

- Từ các hướng chính người ta chia ra làm các hướng khác.

2. Cách xác định phương hướng trên bản đồ

Có 2 cách xác định phương hướng trên bản đồ:- Dựa vào các đường kinh tuyến, vĩ tuyến- Dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc sau đó xác định các hướng còn lại

3. Tọa độ địa lý

- Tọa độ địa lýđược hình thành bởi 2 thành phần là kinh độ và vĩ độ. Vị trí theo chiều Bắc - Nam của 1 điểm đượcthể hiện bằng vĩ độ của nó, còn vị trí theo chiều đông - tây thì thể hiện bằngkinh độ

- Cách viết tọa độ địa lý: kinh độ viết trước, vĩ độ viết sau.

Câu 4:

1. Kí hiệu bản đồ

- Người ta thường biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ bằng 3 loại kí hiệu:

+ Kí hiệu điểm

+ Kí hiệu đường

+ Kí hiệu diện tích.

Xem thêm: Hiểu Đúng Về "Ráy Tai" Và Chăm Sóc Tai Đúng Cách Lấy Ráy Tai Nằm Sâu

- Được phân làm 3 dạng:+ Ký hiệu hình học.+ Ký hiệu chữ.+ Ký hiệu tượng hình.

2. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ– Biểu hiện độ cao địa hình bằng thang màu hay đường đòng mức.– Quy ước trong các bản đồ giáo khoa địa hình việt nam+ Từ 0m -200m màu xanh lá cây+ Từ 200m-500m màu vàng hay hồng nhạt.+ Từ 500m-1000m màu đỏ.+ Từ 2000m trở lên màu nâu