Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân

  -  

Với những ai đang đắn đo trong việc thành lập công ty, giữa các loại hình doanh nghiệp mà pháp luật quy định, thì lựa chọn loại hình nào có tư cách pháp nhân hay không, là quyết định ảnh hưởng lớn đến những bước đi sau này của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân

*

Bài viết mới:

Chủ sở hữu, các thành viên công ty phải có trách nhiệm, nghĩa vụ về các khoản nợ, tài sản của công ty trong phạm vi vốn điều lệ quy định trước đó.

Điều kiện để có tư cách pháp nhân theo quy định?

Một doanh nghiệp cần đáp ứng một số điều kiện sau đây để có thể được công nhận là có tư cách pháp nhân bao gồm:

– Chủ thế có tư cách pháp nhân bắt buộc là tổ chức, tổ chức này phải được thành lập theo quy định của pháp luật tức được nhà nước thành lập, hoặc được phép thành lập theo quy định tại bộ luật dân sự, luật doanh nghiệp, hoặc các văn bản khác có liên quan.

Pháp nhân phải tuân thủ các quy định của nhà nước về việc đăng ký thành lập pháp nhân, đăng ký thay đổi hay các thủ tục khác.

Việc đăng ký pháp nhân phải được công bố công khai, có tên gọi riêng biệt để tránh nhầm lẫn với các pháp nhân khác.

– Tổ chức là pháp nhân khi có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, hoạt động theo thể thống nhất, vận hành có hiệu quả, bộ máy chặt chẽ từ trên xuống dưới.

Việc có cơ cấu tổ chức chặt chẽ phải thể hiện qua việc có bộ phận điều hành tổ chức, có quy định cụ thể về quyền hạn, nhiệm vụ của các thành viên trong tổ chức, có các bộ phận, cơ quan khác thực hiện công việc của tổ chức.

– Được coi là pháp nhân khi tổ chức đó tự chịu mọi trách nhiệm về các khoản nợ, tài sản trong giới hạn tài sản vốn có của tổ chức. Tài sản pháp nhân không chịu sự chi phối, kiếm soát của bất kỳ cá nhân trong hay ngoài tổ chức

Tài sản vốn có của tổ chức được hình thành từ khi thành lập bằng khối tài sản mà thành viên, chủ sở hữu và các tài sản khác góp vốn vào được ghi nhận bằng văn bản.

Theo đó tài sản của tổ chức và các thành viên trong tổ chức phải tách biệt nhau, không được trộn lẫn, không được gộp vào nhau.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Vệ Sinh Nồi Chiên Không Dầu Lock&Amp;Lock, Lock&Lock Việt Nam

– Được coi là pháp nhân khi tổ chức đó nhân danh bản thân tổ chức tham gia vào quan hệ pháp luật như giao dịch dân sự, giải quyết tranh chấp… với tổ chức khác.

Mỗi pháp nhân sẽ có người đại diện hợp pháp, mọi giao dịch, hay tham gia vào các quan hệ trong xã hội của pháp nhân sẽ thông qua người đại diện này. Người đại diện cho pháp nhân, nhân danh tư cách của pháp nhân, chứ không thực hiện theo danh nghĩa của bản thân.

Chỉ khi đáp ứng được những điều kiện trên chủ thế mới được coi là pháp nhân, khi được công nhận là pháp nhân sẽ mang lại nhiều ưu thế trong hoạt động của tổ chức, nhận được sự công nhận và bảo vệ từ nhà nước.

Công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập theo trình tự thủ tục chặt chẽ do pháp luật quy định. Theo hình thức chuẩn bị hồ sơ gửi cho cơ quan có thẩm quyền, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, thực hiện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, sau đó trả kết quả cho công ty.

Công ty có tên gọi riêng, có địa chỉ trụ sở rõ ràng, có điều lệ công ty riêng có thể phân biệt các công ty khác cùng loại hình hoặc loại hình khác.

Tài sản của công ty được hình thành do các thành viên trong công ty góp hoặc cam kết góp được ghi trong điều lệ của công ty. Tài sản này được sử dụng để duy trì, đầu tư, trả nợ,.. trong quá trình vận hành của công ty.

Công ty được tổ chức thành một hệ thống bài bản, chặt chẽ Hội đồng thành viên đứng đầu là Chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc, tổng giám đốc, ban kiểm soát và các thành viên công ty.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đánh Máy Tính 10 Ngón, Gõ 0 Ngón Nhanh Trên Bàn Phím Máy

Nhiệm vụ, quyền hạn của các chức danh, thành viên trong công ty được quy định cụ thể trong điều lệ của công ty.