TÍNH BẰNG CÁCH THUẬN TIỆN NHẤT LOP 5

  -  

Bài 3: Mỗi cái áo may hết 1,15m vải vóc ; từng chiếc quần may không còn 1,35m vải. Hỏi may 4 mẫu áo với 2 cái quần như vậy không còn tất cả bao nhiêu mét vải ?

Bài 4: Một fan đi xe đạp trường đoản cú A lúc 7 giờ khoảng 30 phút cùng đến B cơ hội 8 giờ 15 phút với tốc độ 12,6 km/tiếng. Tính quãng đường AB.

Bạn đang xem: Tính bằng cách thuận tiện nhất lop 5

Tuần 31 – Đề 2

Bài 1: Tính bằng cách dễ dãi độc nhất :

a) 12,75 – 7,28 – 1,72 ;

b) 16,34 – 12,45 + 8,45 ;

c) 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532.

Bài 2: Tìm x :

Bài 3: Một người tiêu dùng 1,5kilogam gạo nếp hết 10 800 đồng. Người kia thiết lập thêm một lượng gạo tẻ vội rưỡi lượng gạo nếp với cái giá chi phí 1kilogam gạo tẻ chỉ bằng 

*
 mức chi phí 1kg gạo nếp. Hỏi bạn đó cài đặt gạo không còn toàn bộ từng nào tiền ?

Bài 4: Tìm số bị phân chia và số chia trong một phép phân tách gồm số dư bởi 0, hiểu được ví như phân chia số bị chia cho 3 lần số chia thì được 0,75 ; trường hợp phân chia số bị phân tách cho gấp đôi thương thơm thì cũng rất được 0,75.

Đáp án tuần 31 – Đề 1

Bài 1:

a) (2,468 + 1,057) x 0,72 = 3,525 x 0,72

= 2 538.

b) (2,468 – 1,057) x 0,72 = 1,411 x 0,72

= 1,01592.

Bài 2:

a) 12,3 x 4,5 + 4,5 x 7,7 = (12,3 + 7,7) x 4,5

= đôi mươi x 4,5 = 90.

b) 2,5 x 3,6 x 4 = 2,5 x 4 x 3,6

= 10 x 3,6 = 36.

c) 3,75 x 6,8 – 6,8 x 3,74 = (3,75 – 3,74) x 6,8

= 0,01 x 6,8 = 0,068.

Xem thêm: Cách Xem Skin Lol Đã Sở Hữu Trong Lol Trong 1 Nốt Nhạc # Top View

d) 7,89 x 0,5 x đôi mươi = 7,89 x 10

= 78,9.

Bài 3:

Bài giải :

May 4 áo hết số vải vóc là :

1,15 x 4 = 4,6 (m)

May 2 quần không còn số vải vóc là :

1,35 x 2 = 2,7 (m)

May 4 áo với 2 quần hết số vải là :

4,6 + 2,7 = 7,3 (m)

Đáp số : 7,3m.

Bài 4:

Bài giải:

Thời gian bạn kia đi tự A đến B là :

8 giờ đồng hồ 15 phút – 7 giờ 1/2 tiếng = 45 phút

45 phút ít = 0,75 giờ

Quãng con đường AB dài là :

12,6 x 0,75 = 9,45 (km)

Đáp số : 9,45km

Đáp án tuần 31 – Đề 2

Bài 1:

a)12,75 – 7,28 – 1,72=12,75 – (7,28 + 1,72)
=12,75 – 9 = 3,75.
b)16,34 – 12,45 + 8,45=16,34 – (12,45 – 8,45)
=16,34-4 = 12,34.

c) 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532

= (0,2468 + 0,7532) + (0,08 x 12,5) x (0,4 x 2,5)

= 1 + 1 x 1 = 2

Bài 2:

Bài 3:

Bài giải:

Gấp rưỡi là vội 1,5 lần.

Người kia download số gạo tẻ là :

1,5 x 1,5 = 2,25 (kg)

Giá chi phí 1 kilogam gạo nếp lả :

10800 : 1,5 = 7200 (đồng)

Giá chi phí 1 kilogam gạo tẻ là :

7200 x 

*
 = 4800 (đồng)

Số tiền sở hữu gạo tẻ là :

4800 x 2,25 = 10800 (đồng)

Toàn bộ số tiền cài gạo là :

10800 + 10800 = 21600 (đồng)

Đáp số : 21 600 đồng.

Xem thêm: Những Cách Quan Hệ Vợ Chồng Khong Mang Thai ? Quan Hệ Tình Dục Khi Mang Thai

Bài 4:

Bài giải:

lúc số bị phân tách không đổi, trường hợp số phân chia gấp 3 lần thì thương thơm giảm lần. Tmùi hương sút 3 lần được 0,75, buộc phải thương thơm cần search là :

0,75 x 3 = 2,25.

khi số bị chia ko thay đổi, trường hợp thương thơm cấp 2 lần thì số phân chia giảm 2 lần. Số phân tách bớt 2 lần được 0,75, nên số chia bắt buộc search là :