Cách Sử Dụng Neither Either So Too

  -  

Các từ "so", "too", "either", "neither" có cùng nghĩa những lại được sử dụng trong những ngữ cảnh khác nhau trong cả ngữ pháp và giao tiếp.

Bạn đang xem: Cách sử dụng neither either so too

*

Muốn có chứng chỉ TOEIC nhanh chóng? Tham khảo ngay:KHÓA HỌC TOEIC CẤP TỐC

1. Too và So có nghĩa là “cũng vậy”

Khi nhắc lại một điều giống người đã nói trước, ta có thể dùng Too, So.

-“Too” đặt ở cuối câu, sau một dấu phẩy.

E.g: A. I can sing English songs.

B. I can sing English songs, too. (thực tế là I can, too)

Trong thực tế người ta thường dùng động từ đặc biệt (động từ khiếm khuyết, trợ động từ) để nói ngắn gọn thay vì phải lặp lại cả câu.

-“So” đặt ở đầu câu, sau “So” phải mượn trợ động từ phù hợp đi liền sau nó và đứng liền trước chủ ngữ.

So + V (đặc biệt)+ Subject.

E.g: A. I can sing English songs

B. So can I.

MẤT GỐC TIẾNG ANH? ĐĂNG KÝ NGAY:KHÓA HỌC TOEIC 0 – 500+

2. Either và Neither nghĩa là “cũng không”

Khi người thứ nhất nói một điều phủ định và người thứ hai nói giống như vậy, có thể dùng hai từ này.

-“Either” đặt ở cuối câu, sau một dấu phẩy.

E.g: A. I’ m not good.

B. I’ m not good, either. (thực tế: I’ m not, either.)

-Neither đặt ở đầu câu, sau Neither là động từ đặc biệt (động từ khiếm khuyết, trợ động từ) rồi đến chủ từ. (chỗ này giống So)

Neither + V (đặc biệt)+ Subject.

Xem thêm: Cách Chuyển Dữ Liệu Từ Sheet Này Sang Sheet Khác Trong Excel

Chú ý nhé: Sau Neither không có not, chúng ta có thể nhớ Neither = not + either, như vậy đã có neither thì không cần not nữa.

E.g: A. I don’t play football.

B. Neither do I.

Bạn bị mất gốc tiếng Anh đã lâu? Bạn ôn thi TOEIC, luyện thi TOEIC rất chăm chỉ nhưng chưa hiệu quả? Tham khảo ngay các khóa học TOEIC để luyện thi TOEIC một cách hiệu quả tại đây:

*

Bài tập về Much Many có đáp án

Bài 1: Dùng too hay either để điền vào chỗ trống.

We often go swimming in the summer, and they........ He can speak English very well. I............................... Ha didn’t come to the party last night, and Minh.... Mai will buy some oranges and pineapples. I............. They don’t want to go out tonight, and we.................. The pineapples aren’t ripe, and the bananas................ Hai is hungry and his friends...................................... Jane won’t come. Peter................................................. Minh had a medical check-up yesterday morning. We. She can’t swim and his brother......................................

Bài 2: Dùng so hay neither để điền vào chỗ trống.

I ate bread and eggs for breakfast. ....................IHanh doesn’t like pork, and.......................her aunt.Milk is good for your health. ......................fruit juice.I didn’t see her at the party last night. ....................we.These boys like playing soccer, and.......................those boys.My father won’t go to Ha Noi, and....................my mother.Manh can swim. ........................Ba.The spinach isn’t fresh. .......................the cabbages.You should drink a lot of milk, and........................your brother. I don’t know how to cook. .........................my sister.

Đáp án

Bài 1: Dùng too hay either để điền vào chỗ trống.

1 - do, too;

2 - can, too;

3 - didn’t, either;

4 - will, too;

5 - don’t, either;

6- aren’t, either;

7 - are, too;

8 - won’t, either;

9 - did, too;

10 - can’t, either.

Bài 2: Dùng so hay neither để điền vào chỗ trống.

Xem thêm: Chia Sẻ Cách Làm Cơm Xay Cho Bé 10 Đến 15 Tháng Tuổi, Điều Quan Trọng Mẹ Nên Biết

1 - so did;

2 - neither does;

3 - So is;

4 - Neither did;

5 - so do;

6 - neither will;

7 - So can;

8 - Neither are;

9 - so should;

10 - Neither does.

Qua các thông tin mà anh ngữ Athena đã cung cấp ở bài viết trên dành cho các bạn trẻ đang luyện thi TOEIC và cần nhữngmẹo thi TOEIChiệu quả. Bạn có thể sưu tầm thêm các trường hợp dùng too/so, netheir/either trong các bài thi thử TOEIC và tài liệu toeic mà anh ngữ Athena cung cấp tại khóa học TOEIC để đạt kết quả tốt nhất khi thi thật. Chúc các bạn ôn thi thành công!